Vlaamse begroting voor 2019 is opnieuw in evenwicht

De Vlaamse regering heeft vanavond een akkoord bereikt over de begroting 2019. Die begroting is opnieuw in evenwicht, meldt een triomfantelijke minister-president Geert Bourgeois (N-VA). 

Goed nieuws uit Vlaanderen.  "Die begroting voor 2019 oogt heel goed", zegt Geert Bourgeois aan VRT NWS. "We plukken de vruchten van het volgehouden werk en het goede bestuur van de voorbije jaren, van het strakke budgettair beleid."

De Vlaamse overheid kan ook meer gaan investeren. "We hebben een begroting 2019 die niet alleen in evenwicht is, maar ook toelaat om forse nieuwe investeringen te doen en forse budgetverhogingen bevat", aldus Bourgeois.

Ook voor 2020 oogt het plaatje goed. "We leggen ook de basis voor de verdere jaren. We gaan in november een meerjarenraming kunnen indienen met ook in 2020 opnieuw een evenwicht en bijkomende investeringsruimte."

Meer details geeft Geert Bourgeois niet. Dat is voor volgende week maandag, als hij zijn Septemberverklaring houdt in het Vlaams Parlement. 

Meest gelezen