Carlo Medo

Bonden kwaad na vervroegde vrijlating van moordenaar Kitty, NSPV sluit niet uit dat er extra acties komen

De politievakbonden ACV Politie, NSPV, ACOD en VSOA reageren geschrokken en kwaad op het nieuws dat een van de moordenaars van politieagente Kitty Van Nieuwenhuysen vervroegd uit de gevangenis mag en onder elektronisch toezicht komt met een enkelband. Carlo Medo van NSPV sluit niet uit dat er harde acties komen.  Dat heeft hij gezegd in "De zevende dag" op Eén. 

Agente Kitty Van Nieuwenhuysen werd in 2007 gedood, tijdens een politieinterventie in Lot, in Vlaams-Brabant. De dader, Noureddine Cheikhni, werd veroordeeld tot 30 jaar cel, maar heeft intussen een derde van zijn straf uitgezeten, en mag dus de gevangenis verlaten onder elektronisch toezicht met een enkelband. 

Carlo Medo (NSPV, foto boven) benadrukt in "De zevende dag" dat de politiemensen hierover woedend zijn. "U had de reacties moeten zien op sociale media. Als ik de mensen van de achterban liet doen, zouden ze het werk neerleggen." Vrijdag is er al een grote nationale manifestatie van de ambtenaren waaraan de politievakbonden deelnemen, maar Medo sluit niet uit dat er nog extra acties komen. "We zullen dat de komende uren met de achterban bekijken. Het is 5 voor 12. Er moeten nu heel duidelijke signalen komen. De kans zit er zeker in dat er hardere acties komen." 

Videospeler inladen...

"We zijn al sinds 2012 bezig met een dossier rond geweld tegen politieambtenaren, eigenlijk rond geweld tegen iedereen die een maatschappelijke functie (leerkracht, buschauffeur,...) vervult", zegt Carlo Medo.  "We stellen vast dat we - telkens wanneer we een stap vooruit proberen te gaan- weer een stap achteruitgaan. Dit is echt een kaakslag in het gezicht van onze politiemensen. Ze voelen dit aan als een belediging. Deze beslissing zorgt ervoor dat mensen het niet meer weten. Het is een heel moeilijk, heel emotioneel debat."

Het is 5 voor 12. Er moeten nu heel duidelijke signalen komen.  

Carlo Medo, NSPV

"Wij willen dat er een duidelijke regeling komt, dat er respect is. Er zijn mogelijkheden, men moet alleen maar willen.  Het zou minstens van respect getuigen om dit thema bespreekbaar te maken. Het moet duidelijk zijn dat men niet aan een politieman mag raken. Vorige week hebben we nog geprobeerd om met de minister van Justitie Koen Geens aan tafel te zitten, dat was een goed gesprek en nu krijgen we dit. We hopen dat minister van Justitie Geens er heel snel werk van maakt. Het geeft een wrang gevoel en een gevoel van onmacht bij ons, politiemensen."

"We zijn al jaren bezig om respect te krijgen voor de politiejob. Wij vinden dat er een enorme kentering in de maatschappij is, dat de politieman als boksbal gebruikt wordt. Wat ik wil zeggen, is dat het niet kan dat wanneer er frustratie in de maatschappij is, dat de politie daarvoor een schietschijf is." 

(Lees verder onder het gesprek met Carlo Medo in "De zevende dag")

Videospeler inladen...

ACV

Het is ontoelaatbaar dat tegen geweld op de politie geen sterker signaal wordt gegeven.

Joery Dehaes, ACV Politie

"Dit is een slag in het gezicht van de ouders en de collega's van Kitty", stelt ook ACV-secretaris Joery Dehaes. Hij is kritisch voor de verklaring dat gewoon de wet is toegepast. De secretaris van de christelijke vakbond zegt dat het ongeloof over de beslissing "zeer groot" is en dat de vakbond veel reacties binnengekregen heeft van collega's.

"Wij hebben geen zicht op het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank, maar het zou ons sterk verbazen dat die crimineel voldoet aan al de voorwaarden om in aanmerking te komen voor voorwaardelijke invrijheidsstelling. En dan nog is het ontoelaatbaar dat tegen geweld op de politie geen sterker signaal wordt gegeven. Dit is een regelrechte schande. We weten hiermee hoeveel het leven van een politieagent waard is voor de strafuitvoeringsrechtbank", zegt Dehaes.

VSOA

Stel dat het uw zoon of dochter zou zijn, zou u dan dezelfde beslissing nemen?

Vincent Houssin, VSOA

Ook de politievakbond VSOA had liever een streng signaal gezien in dit dossier. "Een dader van de zwaarst mogelijke feiten uiteindelijk na één derde van zijn straf loslaten op de maatschappij, dat is een bijzonder slecht signaal", zegt Vincent Houssin van VSOA. "De beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank is totaal wereldvreemd", zegt Houssin. Hij richt zicht tot de voorzitter die de beslissing nam: "Stel dat het uw zoon of dochter zou zijn, zou u dan dezelfde beslissing nemen?"

ACOD

Politievakbond ACOD hoopt dan weer dat daders van zulke feiten in de toekomst strenger gestraft worden. 

Korpschef Leuven

De korpschef van het Leuvense politiekorps - waar Van Nieuwenhuysen zich ging bij aansluiten- benadrukt dat hij de gevoelens van onbegrip en woede van zijn medewerkers begrijpt, al wordt hij geacht de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank respecteren. "Politiemensen verdienen alle steun wanneer ze bij de uitvoering van hun opdrachten geconfronteerd worden met vormen van geweld. Een duidelijk signaal en daadwerkelijke daadkracht van de politieke overheden en van justitie moeten dit onderschrijven."

Vlaamse balies

John Maes, van de commissie strafrecht van de Vlaamse Balies, zei op VTM Nieuws dat hij alle begrip heeft voor de reactie van de nabestaanden. Maar hij wees er ook op dat de strafuitvoeringsrechtbank de wet heeft toegepast en dat ongetwijfeld weloverwogen deed.

(lees verder onder de foto van de dader)

Noureddine Cheikhni

Minister van Justitie

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) laat weten dat hij zich niet mag uitspreken over de beslissingen van de strafuitvoeringsrechtbank vanwege de scheiding der machten. Een minister als lid van de uitvoerende macht mag zich niet bemoeien met uitspraken van de rechterlijke macht.

De minister wijst er wel op dat er vorig jaar een nieuwe rondzendbrief is gestuurd naar de rechtbanken waarin gevraagd wordt om politiegeweld zwaarder te bestraffen. 

N-VA

De N-VA pleit op haar beurt voor een strenge en correcte strafuitvoering, "ook al mag de wet dan wel zijn toegepast". “Het is niet omdat iemand wettelijk gezien in aanmerking komt voor vervroegde vrijlating, dat dit ook meteen moet toegestaan worden. Dit voorbeeld toont nog maar eens aan dat een vervroegde vrijlating na één derde van de straf zeer moeilijk te verantwoorden is,” aldus Kristien Van Vaerenbergh.

In maart 2017 diende Sophie De Wit een wetsvoorstel in waardoor de voorwaarden voor vervroegde vrijlating aanzienlijk verstrengd worden. “Met mijn voorstel zou de moordenaar van Kitty pas na 18 jaar onder strenge voorwaarden kunnen vrijkomen. En laat me duidelijk zijn, vervroegde vrijlating is een gunst die niet lichtzinnig mag worden toegekend,” benadrukt De Wit.

Meest gelezen