Internationaal seminarie rond het helpen van brandweerlui in nood te Ranst

In het opleidingscentrum voor hulpdiensten Campus Vesta in Ranst zijn zaterdag zowat 70 professionals uit de internationale brandweersector samengekomen voor een seminarie rond het helpen van brandweerlui in noodsituaties. Experts en vertegenwoordigers van brandweerkorpsen uit België, Nederland, Duitsland, Portugal en de VS kwamen er ervaringen en good practices uitwisselen en kwamen tot de conclusie dat er nog heel wat schort in de huidige brandweeropleidingen.

Tijdens het seminarie werden onderwerpen behandeld zoals de impact van enorme hitte - ondanks een beschermend pak - op een brandweerman, het opstellen van rapporten na incidenten om herhaling te voorkomen en de procedures wanneer een brandweerman tijdens een interventie in nood verkeert.

"Vandaag ligt bij de opleiding en procedures nog te veel de nadruk op het team dat buiten klaarstaat om in te grijpen wanneer een brandweerman tijdens een interventie in moeilijkheden komt", zegt seminarie-organisator Pieter Maes, medestichter van het opleidingsproject Brandweerman In Nood (BIN). "Onderzoek toont aan dat het gemiddeld 42 minuten duurt voor zo'n team bij het slachtoffer is en de daaropvolgende extractie is ook verre van evident. Het zou beter zijn om de vaardigheden van de brandweerlui in de interventie te versterken."

Volgens de experts die zaterdag aan het woord kwamen, ontbreekt het in brandweeropleidingen nog te vaak aan essentiële cursussen rond bijvoorbeeld het "leren om hulp vragen". "De brandweerman in nood zou moeten weten welke informatie hij moet meegeven tijdens zijn 'mayday'-oproep, maar ook hoe hij lucht kan besparen en zich zo goed mogelijk in veiligheid kan brengen", stelt Maes.

De mensen achter BIN willen met de verzamelde expertise nu zoveel mogelijk brandweerkorpsen bereiken. "Maar we hopen ook op een gesprek met Binnenlandse Zaken over de brandweeropleiding", zegt Maes.

Meest gelezen