BELGA/CLAESSEN

Staking bij kernafval­beheerder Belgoprocess: "Alle veiligheids­maatregelen genomen"

Bij kernafvalbeheerder Belgoprocess wordt vandaag gestaakt. Een nieuw verloningssysteem zorgt voor grote onvrede. De vakbonden BBTK en ACV vinden het nieuwe systeem "onaanvaardbaar". De directie maakt zich sterk dat het nieuwe voorstel geen besparing is.

Bij Belgoprocess, het bedrijf in Dessel dat radioactief afval beheert, zijn de poorten geblokkeerd. Reden van de sociale onrust is het nieuwe loonsysteem dat de directie heeft ingevoerd.

"Eenzijdig opgelegd zonder sociaal overleg. Puur om druk uit te oefenen" reageert Serge Seret van de socialistische vakbond BBTK Kempen. Ook ACV heeft opgeroepen om te staken. "Dit is onaanvaardbaar."

"Al langer onvrede"

Het nieuwe loonakkoord is niet het enige probleem bij Belgoprocess. "De frustraties over het beleid van onze directie en HR slepen al lang aan bij het personeel. Maar het eenzijdig invoeren van dit nieuw verloningssysteem blokkeert nu alle dialoog", laten de vakbonden weten. 

De directie wijst dan weer naar de vakbonden. "Het was altijd de bedoeling om tegen midden 2018 een nieuw loonmodel in te voeren, waarbij criteria als competenties aan belang zouden winnen ten opzichte van anciënniteit en leeftijd. Onze leidraad was dat het nieuwe model geen besparing mocht zijn, maar het mocht evenmin duurder worden. De vakbonden wilden niet binnen dat kader blijven. Zo hebben we ons vastgereden", besluit Wim Van Laer, algemeen directeur.  

"Geen veiligheidsproblemen"

Bij Belgoprocess werken ongeveer driehonderd werknemers. Behalve voor de verwerking en tijdelijke opslag van radioactief afval zorgt het bedrijf voor de ontmanteling van uit dienst genomen nucleaire installaties. De directie verzekert dat "qua veiligheid al alle nodige maatregelen zijn getroffen".

Meest gelezen