Videospeler inladen...

Meer meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport: "Drempel om iets te melden ligt veel lager"

Dit jaar zijn bij de Vlaamse sportfederaties al 45 meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag binnengelopen. Vorig jaar waren dat er maar 4. Volgens minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) het gevolg van nieuwe maatregelen die aangekondigd werden na de vele getuigenissen die vorig jaar opdoken.

Vorig jaar getuigden sporters uit verschillende sporttakken over hun ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport.  Vlaams minister van Sport Muyters kondigde maatregelen aan en spoorde de sportfederaties aan tot actie. "Ze hebben in een half jaar tijd enorme stappen vooruit gezet", zegt Muyters na een eerste evaluatie.

"De eerste en belangrijkste maatregel waarmee de sportfederaties sindsdien aan de slag gegaan zijn, is het aanstellen van een aanspreekpunt rond integriteit, een vertrouwenspersoon voor wie een vraag, opmerking of klacht heeft", zegt Evy Van Coppenolle, coördinator van het Centrum Ethiek in de Sport (ICES), in "De ochtend" op Radio 1. Alle federaties hebben intussen zo'n aanspreekpunt, en er zijn ook stappen gezet om dit op clubniveau door te trekken.

Sindsdien zijn er veel meer meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Volgens het kabinet-Muyters waren het er in 2017 4, dit jaar al 45. "Het is het topje van de ijsberg dat nu naar boven komt. We merken aan dat cijfer dat de drempel om iets te melden, nu veel lager ligt. Daar speelt een veelheid aan factoren mee, niet alleen het aanspreekpunt, maar ook bijvoorbeeld dat het sterk in de media gekomen is."  

"Het zijn niet allemaal meldingen over seksueel overschrijdend gedrag, het kan ook iets anders zijn", zegt Van Coppenolle.

"Samenwerking tussen alle sectoren"

De sportwereld wil het probleem ernstig aanpakken. Maar het werk is nog niet af. Wat zijn de volgende stappen? "Er moet nog werk gemaakt worden van een draaiboek voor de sportfederaties. Wat doe je in een bepaald geval, welke stappen kan je ondernemen, hoe geef je er goed gevolg aan? Wij noemen dat een handelsprotocol. Bij iets meer dan een derde van de federaties is dat al in orde. Het ICES zal federaties waar dat nog niet het geval is, extra ondersteunen", zegt Van Coppenolle.

Het is een aanpak die ook in andere sectoren kan werken. "Wij zijn er alleen maar voorstander van om dit allemaal samen aan te pakken. Cultuur, sport, onderwijs, jeugd. In alle mogelijke momenten van het leven kan je in aanraking komen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het is heel belangrijk dat al die sectoren hetzelfde beleid voeren en samen een vuist maken."

Wat zijn de zes maatregelen?

  1. Een aanspreekpunt/vertrouwenspersoon rond integriteit
  2. Preventie, vorming en sensibilisering
  3. Advies over ethische vraagstukken
  4. Gedragscodes voor verschillende doelgroepen
  5. Opstellen van een handelingsprotocol
  6. Tuchtrechtelijk systeem

Beluister het gesprek met Evy Van Coppenolle in "De ochtend"

Meest gelezen