Jasper Jacobs

N-VA wil uitleg van energie-minister Marghem over strategische reserve, Open VLD eist bevoorradingszekerheid

Meerderheidspartijen N-VA en Open VLD maken zich zorgen over de energiebevoorrading deze winter. Kamerlid en energiespecialist Bert Wollants (N-VA) wil meer uitleg van minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR), onder meer over de beslissing om voor deze winter geen strategische reserve aan te leggen. Wollants plaatst ook vraagtekens bij de planning van uitbater Engie Electrabel. Open VLD eist bevoorradingszekerheid van minister Marghem.

In de maand november zal maar 1 kerncentrale in ons land stroom leveren. De energiebevoorrading zal daardoor mogelijk in het gedrang komen.  "Ik ben heel bezorgd nu we zien dat we niet kunnen rekenen op de centrales op het moment dat we ze het meeste nodig hebben én op het moment dat de minister had beslist om geen strategische reserves aan te leggen", reageert Bert Wollants.

Die strategische reserve kan de federale minister van Energie aanvragen om elektriciteitscapaciteit te activeren als er een tekort is. Minister Marghem heeft dat voor deze winter echter niet gedaan, nadat netbeheerder Elia  - op basis van informatie van Electrabel - had laten weten dat er voldoende elektriciteitsproductie zou zijn. 

"Op het moment dat het beslist werd, leek het een goed idee. Er was zowel bij meerderheid als oppositie weinig kritiek. Maar vandaag moeten we vaststellen dat dat niet de goede beslissing was", aldus Wollants. "Als ik terugkijk op de zaken, hadden we daar anders over moeten beslissen."

N-VA-Kamerlid Wollants wil daarover nu een politiek debat met minister Marghem in het parlement. Hij is naar eigen zeggen ook niet gelukkig met de manier waarop uitbater Engie Electrabel de onderhoudswerkzaamheden plant. "Als de situatie beter was opgevolgd, hadden we misschien een betere spreiding kunnen krijgen." Al speelt er volgens Wollants ook "overmacht" mee. 

Open VLD "eist bevoorradingszekerheid" van Marghem

Ook de Vlaamse liberalen van regeringspartij Open VLD richten zich tot de Franstalige liberale minister van Energie Marghem.  "Wij vragen met klem om onmiddellijk werk te maken van een strategische reserve om mogelijk stroomtekort te compenseren", klinkt het.

Open VLD wil daarnaast het energiepact - waarin werd besloten tot een kernuitstap in 2025 - "onverkort en versneld" uitvoeren. "In het energiepact zit alles om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden. We kunnen ons geen uitstel van de uitvoering van het energiepact permitteren", aldus  Vlaams Parlementslid Willem-Frederik Schiltz.

"Mensen en bedrijven moeten gerust de winter kunnen ingaan", vervolgt voorzitster Gwendolyn Rutten in "Villa politica". "We roepen minister Marghem op om met alle partners aan tafel te gaan zitten om ervoor te zorgen dat er voldoende energie beschikbaar is. Het afschakelplan is een noodoplossing."

Videospeler inladen...

"Kritiek van oppositie is volstrekte onzin"

De oppositie van haar kant uit zware kritiek op de regering, in het bijzonder op de N-VA. Volgens SP.A-burgemeester van Gent Daniël Termont heeft de regering niets gedaan om alternatieven te voorzien voor de kerncentrales in de vorm van nieuwe gascentrales. Termont viseert daarbij vooral de N-VA, die een koele minnaar is van een volledige kernuitstap.

N-VA'er Bert Wollants noemt dat "volstrekte onzin". "Het plan van de 4 energieministers (het energiepact met de kernuitstap als belangrijkste element, nvdr.) is vlak voor Nieuwjaar goedgekeurd. Het is onzin om te zeggen dat dat plan vandaag had gezorgd voor nieuwe gascentrales."

Wollants herhaalt verder dat zijn partij ervoor pleit twee kerncentrales open te houden ook na 2025, het jaar van de geplande kernuitstap. Overigens, een van die twee centrales - Doel 4 - ligt momenteel ook uit voor onderhoudswerkzaamheden.

Meest gelezen