Meer dan een op de twintig Belgen wordt begeleid door een huisapotheker

In minder dan een jaar tijd hebben al 600.000 chronische patiënten een overeenkomst ondertekend met hun apotheker om te genieten van een persoonlijke begeleiding die gericht is op het correct gebruik van geneesmiddelen. “Een medicatieplan kan echt helpen”, aldus Lieven Zwaenepoel van de Apothekersbond.

Naast de huisartsen zijn er nu ook de huisapothekers. De huisapotheker groepeert alle gegevens over het geneesmiddelenverbruik, zowel op voorschrift als de vrij verkrijgbare medicatie. De patiënt moet dan zijn volmacht geven om alle aankopen op een fiche bij te houden. Dat geldt ook voor de medicatie die hij koopt in een andere apotheek of een ziekenhuis. 

We zien soms dat medicatie verkeerd wordt ingenomen of dat er zelfs medicatie ontbreekt en dat kan gevaarlijk zijn

Lieven Zwaenepoel, woordvoerder Apothekersbond

Zo’n plan moet vooral de efficiëntie van medicatie bevorderen. “We zien soms dat medicatie verkeerd wordt ingenomen of dat er zelfs medicatie ontbreekt en dat kan gevaarlijk zijn”, vertelt Lieven Zwaenepoel van de Apothekersbond.

Sommige medicatie wordt onder een verschillende naam twee keer aangekocht. Dat is een verspilling die we moeten aanpakken”, zegt Zwaenepoel. “Bovendien is dit systeem multidisciplinair, spoeddiensten en huisartsen hebben meteen de juiste informatie over de medicatie op het moment dat het nodig is”, vult hij aan.

Vergoeding

Het systeem van huisapothekers is in eerste instantie bedoeld voor chronisch zieken. De voorwaarde is dat die patiënten een chronisch geneesmiddel gebruiken, aangevuld met een aantal terugbetaalde geneesmiddelen.

De huisapotheker krijgt hiervoor dan een vergoeding van 30 euro per patiënt per jaar. Wie niet binnen die criteria valt, moet rekenen op  de vrijwilligheid van de apotheker. Bijna 95 procent van de apothekers zijn tevreden met het systeem en vinden het nuttig: “Een medicatieplan werkt, zo moet een patiënt 8 geneesmiddelen minder nemen door een goed plan”, aldus Lieven Zwaenepoel.

Meest gelezen