"Misplaatst triomfalisme" en "te veel zelfbewieroking": oppositie scherp voor Septemberverklaring Bourgeois

"Bourgeois kan de Vlamingen niet recht in de ogen kijken", "misplaatst triomfalisme" en "te veel zelfbewieroking". De oppositiepartijen zijn bijzonder hard voor de September­verklaring van Vlaams minister-president Geert Bourgeois. Want de modale Vlaming, die heeft het de afgelopen jaren gevoeld in zijn portefeuille, klinkt het. 

Oppositiepartij SP.A vindt dat Geert Bourgeois de Vlamingen niet recht in de ogen kan kijken. "Dat de Vlaamse begroting in betere doen is dan bij aanvang van deze regeerperiode en er meer ruimte is voor investeringen, is een goede zaak. Maar laat ons niet vergeten dat het de Vlaamse gezinnen zijn die hiervoor grote inspanningen hebben geleverd", zegt fractieleider Joris Vandenbroucke.

"Al vier jaar betalen zij fiks hogere facturen voor water, energie, kinderopvang, hoger onderwijs, zorg en openbaar vervoer. De kinderbijslag werd tweemaal niet geïndexeerd en besparingen zoals op de werkingsmiddelen voor scholen kwamen op de schouders van de gezinnen terecht."

En ondertussen stijgen volgens de Vlaamse socialisten de wachtlijsten in de zorg, groeien de files aan en kan een recordaantal mensen zijn water- en energiefactuur niet meer betalen. "Voor de grote uitdagingen die cruciaal zijn voor de toekomst van Vlaanderen - het realiseren van zorgzekerheid, het aanpakken van de files, het verminderen van de kinderarmoede - is het wachten op een volgende regering."

Videospeler inladen...

Eenzelfde geluid is te horen bij Groen, die de toon van Bourgeois "zelfgenoegzaam" noemt. "Als ik kijk naar de gewone Vlamingen, zou ik een pak nederiger zijn. Er gaapt een grote kloof tussen de droomwereld van Bourgeois en de wereld van de gewone Vlamingen", zegt fractieleider Björn Rzoska.

Rzoska verwijst onder meer naar de "stijgende energiefactuur", de slechte armoedecijfers en de lange wachtlijsten in de zorg. "Ik zou in zijn plaats gegeneerd zijn in plaats van uit te pakken met misplaatst triomfalisme."

Videospeler inladen...

"Bourgeois zou beter wat minder aan zelfbewieroking doen en wat meer tijd besteden aan gesprekken met de gewone Vlaming", reageert ook Vlaams Belang.

Volgens de partij blijft de belastingdruk onaanvaardbaar hoog. En terwijl de regering met extra taksen op energie diep in de zakken van de Vlaming zat, moeten we de komende maanden vrezen voor energietekorten en zelfs een black-out, hekelt fractieleider Chris Janssens.

"Op het vlak van mobiliteit blijven filerecords sneuvelen, liggen gewestwegen er lamentabel bij en is het - nochtans fors duurder geworden openbaar vervoer - nog steeds vaak geen aantrekkelijk alternatief voor de wagen", stelt de partij. "Terwijl de regering schermt met toegenomen budgetten voor welzijn, blijven de rusthuisprijzen stijgen en allerlei wachtlijsten blijven onaanvaardbaar lang of zelfs aangroeien."

Videospeler inladen...

Meest gelezen