N-VA wil dat adoptie van kinderen in jeugdhulp mogelijk wordt

Kinderen en jongeren in de jeugdhulp die geen of een slechte band hebben met hun biologische ouders, zouden geadopteerd moeten kunnen worden. Ook wanneer de wettelijke ouders zich verzetten. Dat stelt N-VA-parlementslid Lorin Parys voor in een conceptnota. Momenteel gebeuren zulke adopties niet in de jeugdhulp in Vlaanderen. 

Over welke kinderen en jongeren gaat het specifiek? Lorin Parys (N-VA) geeft een voorbeeld: een 15-jarig meisje zit sinds het overlijden van haar moeder in een voorziening. De man van wie de naam op haar geboorteakte staat, is niet haar biologische vader. Hij heeft nooit naar haar omgekeken. Het meisje snakt naar een echt gezin en wil graag geadopteerd worden.

Momenteel overwegen de Vlaamse jeugdhulpsystemen in dat geval geen "gewone" adoptie, en al zeker niet zonder de toestemming van de ouders. "Nochtans is het perfect wettelijk mogelijk", gelooft Parys. Ook in Wallonië vinden er jaarlijks enkele dergelijke adopties plaats.

Parys wil nu dat adoptie mogelijk wordt voor kinderen die al lang bij een pleeggezin wonen, of in een instelling zitten. "Enkel wanneer er geen perspectief is op terugkeer naar huis, en wanneer er geen contact is met de biologische ouders, zou adoptie mogelijk moeten zijn", legt hij de voorwaarden uit. 

Als hun biologische ouders toch nog opduiken, zullen ze een gedeeld ouderschap opnemen.

Lorin Parys, Vlaams parlementslid voor N-VA

De reden is "glashelder", vindt Parys. "Voor een aantal kwetsbare jongeren kan je niets beter doen dan hen ouders geven." Parys benadrukt dat het gaat om "gewone" adoptie. "Dat betekent dat je die kinderen en jongeren een éxtra paar ouders geeft."

"Je knipt de band met de biologische ouders dus niet door. Die blijft bestaan", zegt Parys in "De Ochtend" op Radio 1. "Als hun biologische ouders toch nog opduiken, zullen ze een gedeeld ouderschap opnemen. Het is dan aan de jeugdrechter om uit te maken hoe dat gebeurt."

Wachtlijst voor adoptieouders

Parys wijst ook op de bestaande wachtlijsten voor kandidaat-adoptieouders. Zo staan er momenteel meer dan 500 kandidaten op een wachtlijst, terwijl er maar 100 adopties (binnen het land en tussen verschillende landen) worden uitgesproken. "Tussen die honderden kandidaten zullen er, met de nodige sensibilisering en omkadering, zeker een aantal kandidaat zijn voor de gewone adoptie van een minderjarige in een voorziening."

"Geval per geval bekijken"

 "We moeten hierbij wel omzichtig te werk gaan", reageert Ariane Van Den Berghe, afdelingshoofd van het Vlaams Centrum voor Adoptie. "De mogelijkheid zal geval per geval moeten bekeken worden. Het belang van het kind moet voorop staan", vindt Van Den Berghe, " maar voor een kleine, specifieke groep van jongeren kan dit zeker een mogelijkheid zijn."

De minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) bekijkt de conceptnota van Parys samen met Kind en Gezin. Hij wil dat er een "zorgzame aanpak" komt, maar is eventueel bereid om een "parlementaire aanbeveling" te doen. 

Beluister hier het interview met Lorin Parys in "De Ochtend" op Radio 1: 

Meest gelezen