We moeten blij zijn met de brexit

De meeste waarnemers betreuren dat het Leave-kamp het brexit-referendum won. Niet zo voor Noël Slangen want Europa staat sterker dankzij de brexit. Hij hoopt dat er geen tweede referendum komt. Want als Groot-Brittannië dan terugkeert, zal het toch met veel tegenzin zijn.

Waarom blijft Europa zo heftig een nieuw brexit-referendum promoten? Als de brexit er niet geweest was, had de Europese Unie hem moeten uitvinden. Miljoenen heeft de Europese Unie gespendeerd om de Europese burger duidelijk te maken wat de voordelen van de Unie zijn. Maar die burger zag vooral wat hem ergerde, zoals overdreven regelzucht en dure besluitvorming. Ook andere landen speelden met het idee van een exit. Maar sinds de brexit is dat voorbij.

Nooit eerder zag de Europese burger beter wat de voordelen zijn van een vrijhandelszone waar heel wat gemeenschappelijk georganiseerd werd. Nooit eerder toonden de voordelen van het Europees project zich zo tastbaar en concreet. Met dank aan de Britten.

Er is geen enkele reden waarom de Britten door Europa gestraft moeten worden voor hun beslissing. Meer en meer blijkt dat de Britten zichzelf gestraft hebben. De economie staat er onder druk, de hele regelgeving moet opnieuw bedacht worden, schaalvoordelen verdwijnen, producten worden duurder en het pond verliest aan waarde.

Sinds de brexit en ook op de top vorige week in Salzburg, zagen wij een opvallend eensgezind en verenigd Europa. Dat Europa werd niet enkel verlost van een onwillig lid dat vooral op de rem stond, maar de twijfelaars weten intussen ook wat de prijs voor een exit is.

Nooit eerder toonden de voordelen van het Europees project zich zo tastbaar en concreet. Met dank aan de Britten.

Het zou daarom voor Europa een ontzettend slechte zaak zijn als er een tweede brexit-referendum zou komen. Dat zou het Verenigd Koninkrijk opnieuw doormidden splitsen, met opnieuw een kleine meerderheid voor de ene of de andere groep. De anti-Europese gevoelens zouden niet weg zijn, maar nieuwe zuurstof krijgen. De Britten zouden kritischer en moeilijker zijn dan ooit tevoren.

Daar heeft niemand in Europa iets mee te winnen. Een terugkeer naar de Europese Unie is pas opportuun wanneer dit vanuit een positieve motivatie zou gebeuren en breed gedragen wordt. De interne crisis die deze breuk veroorzaakt heeft, is een probleem van de Britten, niet van Europa.

Soms moet de baldadige zoon of dochter eerst met slaande deuren vertrekken, alvorens hij of zij de voordelen en de warmte van een familie ontdekt. 

De Vlaamse Regering voorziet intussen een budget van 2 miljoen euro om te anticiperen op de brexit, omdat men vreest dat er in Vlaanderen weleens 28.000 jobs verloren zouden kunnen gaan. Nu is economie gelukkig geen exacte wetenschap. De brexit zal ook nieuwe opportuniteiten creëren, maar gezien onze ligging zal er hoe dan ook een prijs betaald worden.

Rancune mag daarom niet spelen in de verdere onderhandelingen, en iedere overeenkomst die tegemoetkomt aan de basisprincipes die Europa van meet af aan gesteld heeft, moet een kans krijgen. Maar de vraag is of er geen grotere kans is om zo’n evenwichtige overeenkomst af te sluiten na een harde brexit.

Soms moet de baldadige zoon of dochter eerst met slaande deuren vertrekken, alvorens hij of zij de voordelen en de warmte van een familie ontdekt. Of kan er een nieuwe relatie ontstaan, waarbij de wederzijdse wensen en verwachtingen weer in evenwicht zijn.

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.

Meest gelezen