Videospeler inladen...

Trump: "VN is groep van soevereine staten, geen wereldregering", uitval naar Iran en China

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in de Algemene Vergadering zijn visie op de Verenigde Naties verdedigd. Hij wijst globalisme af, maar ziet de VN als ontmoetingsplaats voor staten die elk hun eigen belangen nastreven. Dat staat haaks op de toespraak die VN-topman Antonio Guterres kort tevoren gaf.

Trump die later dan gepland het spreekgestoelte beklom, bracht de zaal aan het lachen toen hij zijn grote verwezenlijkingen in de economie en militaire uitgaven in de verf zette. Hij kon zelf ook wel lachen met die reactie.

Zijn visie op de Verenigde Naties was klaar en duidelijk: "Wij verwerpen de ideologie van het globalisme en omarmen die van het patriottisme.". Net zoals elk ander land streeft de VS prioritair zijn eigen belangen na en die worden gekleurd door de eigen cultuur, traditie en gewoontes. Trump trok van leer tegen het geloof in globalisme of regelingen van buitenaf of internationaal via de VN. In dat verband veegt hij de vloer aan met instellingen zoals de Mensenrechtenraad van de VN en vooral met het Internationaal Strafhof in Den Haag, dat volgens Trump de soevereiniteit van staten aantast en geen juridictie heeft.

In de plaats is de VN voor Trump een platform voor soevereine, onafhankelijke en vrije naties, geen wereldregering. "Wij zullen u niet komen vertellen wat u moet doen of hoe u moet leven, maar u moet dat ook bij ons niet komen doen", luidde het. De drijfveer is volgens Trump patriottisme en loyauteit tegenover de eigen staat.

Dat uit zich dan op vlak van veiligheid en defensie, maar ook van economie en energie. Zo is Trump fier dat hij "oneerlijke handelsverdragen met landen die profiteren van de open economie van de VS" in de prullenmand heeft gegooid en vooral China werd beschuldigd van manipulatie van de munt, dumping van goederen en diefstal van welvaart. Of wat later: de VS zullen niet langer blijven opdraaien voor de verdediging van bondgenoten die zelf weinig of niets bijdragen (lees: Europa). Meer nog: Trump verweet Duitsland met name dat dat land zich volledig afhankelijk maakt van Russisch aardgas. Anderzijds kreeg Polen dan weer lof omdat dat land zijn "onafhankelijkheid verdedigt" en dat was een tik op de vingers van de Europese Unie die Warschau verwijt dat het justitie en de media aan banden legt.

Noord-Korea tegenover Iran

Vorig jaar bedreigde Trump het communistische Noord-Korea met "fire and fury", maar nu klonk de lof voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un die na de top met Trump in Singapore volgens de president een andere koers is ingeslagen. De sancties tegen Pyongyang blijven echter wel van kracht tot de denuclearisering van Korea, waarschuwde Trump.

Zoals verwacht kwam er een aanval naar "de agressieve dictatuur in Iran" die volgens Trump de grootste sponsor van terrorisme is en die ellende en problemen organiseert in het Midden-Oosten en met name in Syrië en Jemen. "Iran zaait chaos en dood in de regio", aldus de president. Volgens Trump juichen Saudi-Arabië en de andere Arabische landen het opzeggen van het nucleair akkoord met Teheran luidkeels toe. Trump dreigde Iran echter niet met oorlog, wel met economische oorlog door het invoeren van nieuwe sancties en droogleggen van de olie-uitvoer.

Trump verdedigde ook het verhuizen van de VS-ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem. Elk land heeft het recht om zelf te beslissen waar de hoofdstad is en ook dat past in het wereldbeeld dat Trump hierboven verdedigt. Tenslotte riep Trump nog op tot lagere olieprijzen en prees hij India en Saudi-Arabië voor diepgaande hervormingen.

Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.
Videospeler inladen...

Meest gelezen