Marghem recupereert 750 megawatt, maar wat zegt dat voor het mogelijke stroomtekort?

Minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) heeft een akkoord bereikt met energieproducent Engie Electrabel om vanaf november 750 megawatt extra stroomcapaciteit te garanderen. Maar is dat genoeg? En wat met onze energiefactuur voor al die extra megawatt? Energiespecialist Nina Verhaeghe wikt en weegt in "De ochtend".

Waar komt die 750 megawatt vandaan?

"Het leek me bijna een symbolisch aantal, die 750 megawatt", zegt Nina Verhaeghe in "De ochtend". "Dat aantal is eigenlijk de strategische reserve van vorig jaar. Het leek bijna of minister van Energie Marghem zich verdedigde tegen de kritiek dat ze geen strategische reserve heeft, want ze heeft nu dus dat aantal megawatt samengekregen."

"Die 750 megawatt komt voor een derde uit een grote gascentrale uit Vilvoorde. Iedereen had ook verwacht dat ze die zou laten inschakelen. Dan komt er ook nog 200 megawatt van wat men noemt vraagbeheer. Dat wil zeggen dat men afspraken maakt met bedrijven om op momenten dat er een heel grote vraag naar stroom is, de industriële processen wat lager te schakelen waardoor er dus extra stroomcapaciteit vrijkomt. Daarnaast had Marghem ook gezegd - al is het me niet helemaal duidelijk wat ze daarmee bedoelt - dat ze Engie Electrabel een aantal van de centrales zou laten upgraden. Ik neem aan dat dat betekent dat ze tot aan de limiet gaan van wat ze kunnen produceren. Ze verwees ten slotte ook naar afspraken met buurlanden over invoer vanuit Frankrijk, Nederland en Duitsland. Daar zou men ook tot het maximum gaan."

Zal het volstaan?

Het lijkt wel een potpourri van maatregelen, of niet? "Het is het enige dat er op dit moment mogelijk is. Er is geen andere oplossing dan op alle mogelijke manieren te zoeken naar een megawatt hier en daar. Zal het volstaan? Alles zal afhangen van het weer. Iedereen zegt het, maar het is ook echt zo. Als er een echte grote koudegolf komt in november, dan kunnen we problemen hebben en anders misschien niet."

750 megawatt is heel belangrijk volume, maar wellicht nog een paar honderden tekort

"In het scenario dat nu voorligt, wordt alles wel heel erg maximaal ingevuld. Alles wordt opgerekt tot de maximale capaciteit. Men gaat dus uit van scenario's waar alle mogelijke centrales van ons land tegelijk op hun maximum draaien. Daar kan je je vragen bij stellen, er kan altijd een "wiel" afdraaien in een of andere centrale. Dat is wat nu voorligt als berekening. Maar ik denk dat, als alles perfect werkt, en als de import maximaal beschikbaar is, dat we in geval van een koudegolf er wellicht nog niet komen. Die 750 megawatt is een heel belangrijk volume, maar wellicht zal je dan nog altijd net een paar honderden megawatt aan tekorten zitten. Maar het is wel een heel belangrijke stap."

Het grote probleem zal bij de kostprijs van de stroomfactuur zitten

Gisteren al heeft ons land een recordhoeveelheid stroom ingevoerd, goed voor bijna de helft van alle stroomgebruik. Dat was nog nooit eerder gebeurd. "Dat betekent dus ook dat de importcapaciteit waar we op rekenen voor november, dat we daar al aan het maximum zitten. Als daarnaast ook nog eens alle andere centrales moeten worden opgestart, dan hebben we het over onze eigen gascentrales, dan zal dat alles samen veel kosten. Ik denk dat het risico op een stroomtekort misschien kleiner is, en dat het vooral zal gaan over de kostprijs van de stroomfactuur. Daar zal het grote probleem zitten."

Meest gelezen