Debat Septemberverklaring: SP.A hekelt besparingen "zonder visie", Peumans geeft Bourgeois standje 

In het Vlaams Parlement is gedebatteerd over de Septemberverklaring van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). Oppositiepartij SP.A verwijt de regering dat de besparingen de afgelopen jaren "zonder visie" zijn doorgevoerd en dat de resultaten achterwege zouden blijven. Er was ook een opvallend moment tussen Parlementsvoorzitter Jan Peumans en zijn partijgenoot Vlaams minister-president Geert Bourgeois. 

De Vlaamse regering pakte maandag uit met een begroting in evenwicht en een pakket bijkomende investeringen, onder meer in welzijn, onderwijs en mobiliteit. SP.A-fractieleider Joris Vandenbroucke gaf vandaag bij aanvang van het debat toe dat de begroting inderdaad "in veel betere doen is" dan bij het begin van de regeerperiode. "Maar er wordt immens veel huiswerk doorgeschoven naar de volgende Vlaamse regering. Geld is er dankzij de offers van gewone Vlamingen, visie is er des te minder."

"U hebt nooit langer gesproken, maar u hebt nooit zo weinig gezegd", aldus Vandenbroucke over de Septemberverklaring van Bourgeois. Hij viseerde onder meer de toename van de files, de wachtlijsten in de zorg en de kinderarmoede. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) verdedigde zijn beleid. "We slagen erin meer mensen te ondersteunen", klonk het. Volgens minister-president Bourgeois "pleit de oppositie tegen de cijfers" en daalt het kinderarmoederisico. Bourgeois hekelde het "riedeltje" van de SP.A dat Vlaanderen een "sociaal kerkhof" zou zijn. 

Over Gent

Toen Joris Vandenbroucke het mobiliteitsbeleid in zijn thuisstad Gent als te volgen voorbeeld aanhaalde, dwaalde het debat in het Vlaams Parlement af naar de gemeenteraadsverkiezingen.  N-VA-parlementslid Andries Gryffroy wees op de volgens hem negatieve gevolgen van het Gentse circulatieplan voor de lokale economie.

Gents kandidaat-burgemeester Matthias De Clercq (Open VLD) repliceerde met wat volgens hem de positieve resultaten zijn: "16.000 nieuwe jobs, het laagst aantal faillissementen, en het meeste aantal starters. Ik denk dat het tijd is voor een liberale burgemeester in Gent".

Dat het plots niet meer over het Vlaamse beleid ging, was duidelijk niet naar de zin van minister-president Bourgeois. Parlementsvoorzitter Jan Peumans diende Bourgeois van antwoord. "Ik heb aan de volksvertegenwoordigers niet te zeggen waar ze het over moeten hebben. Als men vindt dat men over Gent moet discussiëren zoals men hier vroeger een half uur over Antwerpen discussieerde, is dat de keuze van de volksvertegenwoordigers."

Videospeler inladen...

Meest gelezen