foto Peter Hilz (C)

Groen presenteert charter voor gezonde lucht: "We nemen aanstoot aan de uitstoot"

België buist al jaren op het vlak van stikstofdioxide-uitstoot. Daarom komt oppositiepartij Groen vandaag met een "Charter voor gezonde lucht", een 10-puntenplan voor propere lucht in de steden. 

België slaagt er niet in zijn stikstofdioxide-uitstoot te doen dalen onder de Europese normen. De stikstofdioxideconcentratie is vooral gelinkt aan de uitstoot door verkeer. De Europese en WHO (Wereldgezondheidsorganisatie)-norm ligt op een jaargemiddelde van 40 microgram/m³. In België slagen slechts 2 centrumsteden, Oostende en Roeselare, erin om onder deze norm te blijven. 

“De Vlaming is de ongezonde lucht meer dan beu. We zijn de roetvlek van Europa, en dat kost jaarlijks duizenden mensenlevens. Joggen in de stad is ongezonder dan thuis blijven. Zelfs ongeboren kinderen ontsnappen er niet aan. Laat 14 oktober dus een kantelpunt zijn voor gezonde lucht. Enkel met groene bestuurders is een ommekeer mogelijk”, besluit Meryem Almaci, voorzitster van Groen. 

Groen presenteert vandaag een 10-puntenplan voor propere lucht in de steden. De lijsttrekkers en schepenen van de 13 centrumsteden en Brussel zullen zich engageren om die punten de volgende legislatuur waar te maken. "Gezonde lucht stopt niet aan gemeentegrens en zo maken we in heel Vlaanderen en Brussel één zone gezonde lucht", aldus Almaci.  

1. Een mobiliteitsplan in elke centrumstad

Groen wil autoluwe stadskernen en –centra. Ze pleiten voor verkeerssituatieplannen en een parkeerbeleid om auto’s uit de stad te weren. Ze verwijzen hiervoor naar het succes van het Gentse circulatieplan, waardoor de stikstofdioxide-uitstoot in Gent dubbel zo snel gedaald is als in de rest van Vlaanderen.

2. Lage-emissiezone

Het invoeren van lage-emissiezones in grotere steden en de eventuele uitbreiding hiervan naar bijvoorbeeld de gehele agglomeratie. Zo worden in de eerste plaats (oude) dieselwagens uit de steden gebannen.  Deze maatregelen zouden steeds strikter worden om zo richting een volledige elektrificatie van het wagenpark te gaan. Groen benadrukt dat het hierbij rekening zal houden met de sociale effecten van deze maatregel en verzekert ieders recht op mobiliteit. 

3. Shift in ruimtegebruik

Steden moeten fiets- en voetgangersvriendelijk worden. Er moet worden ingezet op een efficiëntere doorstroming van het openbaar vervoer. Zo kan men de uitstoot in steden doen dalen. Verder promoot Groen ook het gebruik van autodelen. 

4. Schoolstraten als norm

De straten van de schoolomgevingen worden bij aanvang en aan het einde van de dag gedurende een halfuur afgesloten. Wanneer dat niet mogelijk is, kan de schoolomgeving eventueel omgevormd worden tot een schoolerf met een snelheidsbeperking van 20 kilometer per uur.

5. Ruimte voor groen

De creatie van groene gevels door het invoeren van een premie voor het aanplanten van een geveltuintje. Per stad wil Groen ook 500 tot 1000 nieuwe straatbomen planten. Groen wil daarnaast dat elke inwoner op minder dan 5 kilometer van zijn woning toegang heeft tot een natuur- of bosgebied.

6. Samen met bedrijven werk maken van minder uitstoot

Steden moeten bedrijven begeleiden door middel van concrete maatregelen om zo hun uitstoot te verminderen. Wanneer die maatregelen onvoldoende blijken te zijn, wordt er ingegrepen via het vergunningen- en adviseringsbeleid. 

7. Geïsoleerde woningen verbruiken minder

Groen biedt informatie op maat, begeleiding, een subsidieregelement en een groepsaankoop voor duurzame isolatiematerialen aan. Vlaamse premies voor energierenovatie worden verder aangevuld door lokale subsidies.

8. Warmtenetten en –pompen houden ons warm

Steden moeten hun inwoners sensibiliseren over de schadelijkheid van houtkachels en hen stimuleren die te vervangen door milieuvriendelijke alternatieven. De aanleg van warmtenetten en het ontwikkelen van een groene warmtestrategie in steden staan hierbij centraal.

9. Meten is weten

Verhoogde monitoring van de luchtkwaliteit in steden en de burger hierover correct informeren.

10. Jaarlijkse stedentop "Gezonde lucht"

Jaarlijks moet een "Stedentop schone lucht" georganiseerd worden om zo informatie uit te wisselen en de aanpak te optimaliseren. Ook de burgers zouden dan hier gehoord worden.

Meest gelezen