Personeelstekort bij Dienst Vreemdelingenzaken: "Werkdruk te hoog om de dossiers degelijk te kunnen onderzoeken"

Volgens ACV Openbare Diensten is er te weinig personeel op de dienst gezinshereniging. In 2015 steeg het aantal asielaanvragen. Indien de asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt, kan hij of zij een vraag tot gezinshereniging indienen. Daar zijn strikte voorwaarden aan verbonden. Vanaf 2016 steeg het aantal aanvragen. "Er is niet genoeg personeel om die extra dossiers tijdig af te handelen", zegt vakbondsafgevaardigde Luc Jacobs.

Eind 2015 - begin 2016 was er een piek van asielzoekers. De dienst vreemdelingenzaken (DVZ) kreeg toen tijdelijk extra personeel om de asieldossiers binnen redelijke termijnen te onderzoeken en af te handelen. Dat extra personeel is grotendeels weer weg. Maar daarna kwam de voorspelde stijging van aanvragen tot gezinshereniging. "Door het personeelstekort kunnen we niet garanderen dat die dossiers grondig onderzocht wordt", zegt Luc Jacobs 

Het personeel moet volgens de christelijke vakbond quota halen. Bovendien moeten de wettelijke termijnen gerespecteerd worden. In een dossier tot gezinshereniging moet binnen de 9 maanden een beslissing genomen worden. Als er binnen die termijn geen beoordeling komt, wordt het dossier automatisch goedgekeurd.

Volgens vakbondsafgevaardigde Luc Jacobs wordt door de te hoge werkdruk oppervlakkig geoordeeld. "Er zijn te veel dossiers voor te weinig personeelsleden. Met als gevolg dat de dossiers niet altijd ten gronde onderzocht worden. Wat toch wel spijtig is voor die mensen als ze dan hun aanvraag geweigerd zien."

Volgens het weekblad Knack worden "zeker ook verblijfskaarten afgeleverd aan mensen die een schijnhuwelijk afgesloten hebben of zelfs gezocht worden in het buitenland". Of dat klopt, kon VRTNWS niet bevestigd krijgen.

Meest gelezen