©Patrick ALLARD/REA

Aantal minderjarigen dat psychiatrische hulp zoekt verdrievoudigd op 10 jaar tijd

Het aantal minderjarigen dat psychiatrische hulp zoekt gaat al 10 jaar in stijgende lijn. In 2017 bedroeg het aantal psychotherapeutische behandelingen en onderzoeken door psychiaters bij jongeren ruim meer dan 160.000. Dat is meer dan drie keer zoveel als 10 jaar geleden.

De cijfers komen van het RIZIV en gaan terug tot 2008. In 2017 gaat het om welgeteld 160.956 minderjarigen.  De uitgaven stegen tot zo'n 20 miljoen euro.  Ter vergelijking, in de sociale zekerheid bedraagt het totale budget zo'n 91,5 miljard, de geneeskundige zorg krijgt daarvan zo'n 25,5 miljard euro. 

Niet aangepast

De stijgende zorgvraag van jongeren schrijft dr. psychiater Linda van Grootel, diensthoofd kinderpsychiatrie ZNA Middelheim - Antwerpen, toe aan de complexiteit van maatschappelijke factoren. "Veel jongeren hebben af te rekenen met kansarmoede, zij bouwen minder vaak een netwerk uit. Daarnaast heb je ook gezinnen die op zichzelf draaien, met weinig hulp of ondersteuning.  Dan heb je nog de moeilijke gezinssituaties."

"Op school merken we de tendens, zelfs bij heel jonge kinderen, om een niet-aangepast of agressief gedrag te vertonen.  Kinderen die zich overbevraagd voelen, er wordt te veel van hen verwacht.  Dan weet je dat zij geestelijk vastlopen.  Anderzijds heb je dan weer jongeren uit vluchtelingenmilieus, die zeer kwetsbaar zijn.  Stel je maar eens in hun plaats, het zijn bijzonder ingewikkelde situaties voor die jongeren."

Tijdig problemen aanpakken voorkomt langdurig ziek zijn

Aanpak van psychische problemen bij jongeren is voor dr. Van Grootel van groot preventief belang: "Wij weten dat van 100 volwassen patiënten,  de helft van hen al van voor hun veertien jaar psychische  problemen heeft gehad. Een tijdige aanpak voorkomt veel én langdurig ziek zijn."  

De arts pleit er ook voor om, naast de korte crisisopvang, ook het capaciteitstekort in de ambulante en residentiële geestelijke gezondheidszorg aan te pakken, zoals het onvoldoende aantal psychiaters  en middelen: "De cijfers tonen een toegenomen zorgvraag voor psychische hulp bij jongeren, wel, dat is een duidelijk signaal!"

"De ochtend" op Radio 1 sprak hierover met kinderpsychiater Lieve Swinnen. Herbeluister dat gesprek hier:

Meest gelezen