Videospeler inladen...

Elia: "Ook stroomtekort mogelijk in januari en februari"

Niet enkel in november dreigt een stroomtekort, maar ook in januari en februari, zegt netbeheerder Elia. Engie Electrabel overweegt intussen om het onderhoud aan de reactor Tihange 1 te vervroegen en in te korten. Zoals het onderhoud nu is gepland, zal in november maar één van de zeven Belgische kernreactoren draaien, wat mogelijk voor een stroomtekort zorgt.

Volgens netbeheerder Elia zijn de problemen met onze elektriciteitsbevoorrading groter dan verwacht. Niet alleen in de maand november, maar ook na nieuwjaar kan er een stroomtekort zijn. Eerder bleek dat er in november mogelijk een stroomtekort komt, omdat onverwacht maar één van de zeven reactoren zal draaien. 

"November is de kritische maand", zegt woordvoerster Marleen Vanhecke. "Maar ook in januari en februari kan een tekort optreden." De netbeheerder gaat nu onderzoeken wat de grootste risicoperiodes zijn, en wil die tot een absoluut minimum beperken. "We willen de crisisperiode beperken om specifiek op die periode te focussen", zegt Elia.

Zelf denkt Elia vooral aan drie oplossingen om het capaciteitsprobleem op te lossen. "Er is ons eigen productiepark in België", zegt Elia. "We kunnen ook vragen aan grootverbruikers om hun verbruik te verminderen op momenten van schaarste. Of we kunnen invoeren uit het buitenland."

Vooral dat laatste zou een probleem worden in januari en februari. In die koude maanden hebben niet alle buurlanden nog een overschot aan stroom dat ze kunnen afstaan.

Met de situatie waarin we ons nu bevinden, halen we de criteria niet

Netbeheerder Elia

In een "normaal" jaar, zonder extreme koude, mag er maximaal drie uren geen stroom zijn. Dat is wettelijk bepaald, zegt Elia. "Met de situatie waarin we ons nu bevinden, halen we dat criterium niet", waarschuwt de netbeheerder. Zoals de situatie er nu voor staat, kan de netbeheerder niet voor honderd procent garanderen dat het gevreesde afschakelplan er niet komt. Ook federaal minister voor Energie Marghem (MR) wil dat voorlopig niet garanderen. 

Tekort van 1.600 megawatt

Momenteel heerst er voor november een tekort van 1.600 tot 1.700 megawatt, zegt Elia. Gisteren kondigde minister Marghem al aan dat ze 750 megawatt extra kan voorzien. De uitbater van de kerncentrales, Engie Electrabel, staat garant voor die productie. Vooral gascentrales zoals die in Vilvoorde zullen worden ingezet. Maar er ontbreekt dus nog 1.000 megawatt. 

Om daar iets aan te doen, suggereerde Marghem dat het onderhoud aan Tihange 1 kan worden gewijzigd. "We bekijken daarom met Electrabel om de planning van de onderhoudswerken van de kerncentrales mogelijk aan te passen en zo een extra centrale open te houden", zei de minister gisteren in "Terzake".

Tihange 1 mogelijk weer eerder in gebruik

Engie bevestigt nu dat de tijdstippen en de duur van het onderhoud van Tihange 1 mogelijk worden bijgesteld. "We bekijken of het mogelijk is om de begindatum op te schuiven en sneller te beginnen aan het onderhoud. Eventueel kan de duur van het onderhoud worden ingekort", zegt woordvoerster Hellen Smeets. "Wachten tot na de winter is sowieso geen optie."

Het onderhoud van Tihange 1 is momenteel gepland van 20 oktober tot 29 november. De brandstof van de reactor wordt dan vervangen. Als het onderhoud wordt vervroegd, ligt de kernreactor mogelijk niet de hele maand november stil.

Meest gelezen