BELGA/WAEM

Mia Doornaert mogelijk toch geen voorzitter van Vlaams Fonds voor de Letteren

Mia Doornaert wordt mogelijk toch geen voorzitter van het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL). Eerder werd Doornaert als voorzitter benoemd door de Vlaamse regering, op voordracht van N-VA, maar volgens de Vlaamse Auteursvereniging werd de procedure daarbij niet gerespecteerd. Op vraag van Doornaert wordt de procedure nu opnieuw doorlopen. Daardoor is het mogelijk dat ze niet opnieuw tot voorzitter wordt benoemd. 

Op 13 juli werd columniste Mia Doornaert door de Vlaamse regering benoemd tot voorzitter van het VFL. Op die beslissing kwam kritiek vanuit de literaire wereld. De Vlaamse Auteursvereniging (VAV) trok zelfs naar de Raad van State. Volgens hen werd de procedure niet correct gevolgd.

Doornaert vraagt nieuwe procedure

Op vraag van Doornaert zelf wordt de procedure nu opnieuw doorlopen. "Het is op haar vraag dat wij beslist hebben om op deze rustigere procedure over te gaan. Als ze voorzitter wordt, wil ze dat met gezag kunnen doen. Ik waardeer haar opstelling daarin", zegt minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD).

De inhoudelijke kritiek op de benoeming speelde niet mee bij deze beslissing 

Sven Gatz, Vlaams minister voor Cultuur (Open VLD)

"De inhoudelijke kritiek die uit de literaire wereld klonk op de benoeming van Doornaert, speelde daarbij niet mee", zegt Gatz: "Men kan bij elke voorzitter inhoudelijke bemerkingen maken. We vonden dat het draagvlak voor wie voorzitter wordt, sterker moet zijn."

Mia Doornaert liet aan VRT NWS weten dat ze niets heeft toe te voegen aan de verklaring van minister Gatz

Voorlopige voorzitter

Volgens de Vlaamse Auteursvereniging (VAV) was het niet aan de Vlaamse regering om een voorzitter voor te dragen. Volgens hen is dat een taak van de raad van bestuur van het fonds.

In juli kon de raad van bestuur nog niemand voordragen als voorzitter, want de raad was niet volledig gevormd. Naast de zeven politiek benoemde bestuurders moesten nog vier onafhankelijke bestuursleden benoemd worden. De VAV vocht daarom de benoeming van Mia Doornaert aan bij de Raad van State.

Er komt nu een voorlopige oplossing voor het fonds. De raad van bestuur zal vanavond een voorlopig dagelijks bestuur aanduiden, met een voorlopige voorzitter. Begin november zal de nieuwe raad van bestuur worden gevormd. Eens dat is gebeurd, kan die nieuwe raad van bestuur een definitieve voorzitter voordragen aan de Vlaamse regering. Dat zal normaal gezien nog voor het einde van het jaar gebeuren.

"We willen de sereniteit en de dialoog in de literaire wereld laten terugkeren, om vervolgens een voorzitter te hebben met een groter draagvlak", besluit Gatz. Daarvoor circuleren geen namen, zegt de minister. Marius Meremans, lid van de commissie Cultuur voor N-VA, laat wel weten dat Doornaert volgens N-VA een geschikte voorzitter blijft. 

Reactie Vlaamse auteursvereniging

De Vlaamse auteursvereniging zal de procedure tegen de benoeming van Mia Doornaert voorlopig toch niet stopzetten. Dat zegt Matthijs de Ridder, auteur en voorzitter van de Vlaamse auteursvereniging, vandaag in "De wereld vandaag" op Radio 1.  "Maar dat heeft ook allerlei administratieve redenen", voegt de Ridder hieraan toe. 

Eigenlijk geeft minister Gatz op deze manier toe dat we gelijk hadden

Matthijs de Ridder, voorzitter Vlaamse auteursvereniging

"Eigenlijk geeft minister Gatz op deze manier toe dat we gelijk hadden", vertelt Matthijs de Ridder verder. 

De Vlaamse auteursvereniging is verrast, maar ook opgelucht. "De politiek had een voorzitter opgedrongen en dat is niet correct. Dat blijkt nu ook dat dat niet correct is."

Matthijs de Ridder vindt dat de wet moet worden gerespecteerd: "Die wet houdt in dat een voorzitter van het Fonds voor de Letteren benoemd wordt door de raad van bestuur.  Daar heeft het literaire veld dus ook inspraak in. Als het volgens de spelregels wordt gespeeld en Mia Doornaert voorzitter zou zijn, hoor je ons niet klagen." 

Meest gelezen