Videospeler inladen...

Premier Michel voor de VN: "Ik doe een dringende oproep voor een "heilig verbond" tussen Afrika en Europa"

Premier Charles Michel heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toegesproken op de openingszitting in New York. Hij benadrukte het belang van een internationale dialoog, die verder reikt dan de louter nationale belangen. Zo betreurde hij dat de VS eenzijdig internationale verdragen opgezegd heeft, zoals de Iran-deal en het klimaatakkoord van Parijs. De premier deed ook een nadrukkelijke oproep voor meer samenwerking tussen Europa en Afrika, in wat hij een "alliance sacrée", een heilig verbond noemde.

Op de openingszitting van de Verenigde Naties heeft premier Michel een toespraak gehouden voor de Algemene Vergadering. Hij hield een krachtig pleidooi voor multilateralisme, het streven om buitenlandse problemen op te lossen door samenwerking in internationale organisaties zoals de VN en de EU. Hij wees met name op de rol van de Europese Unie, die borg staat voor de rechtsstaat, de democratie en de vrijheid en de waardigheid van elke burger. Dat zijn de pijlers voor vrede en veiligheid, zei Michel. 

Landen die denken dat ze unilateraal, dus zonder tussenkomst van internationale organisaties hun buitenlandse problemen kunnen oplossen geloven in een illusie, zei de premier. Hij betreurde dan ook dat een land - hij noemde de VS niet met name - zich eenzijdig teruggetrokken heeft uit internationale verdragen zoals de Iran-deal en het klimaatakkoord van Parijs. 

De premier deed ook een nadrukkelijke oproep voor een sterk bondgenootschap tussen Afrika en Europa, in een "alliance sacrée", een "heilig verbond". 

Ik wil een dringende oproep doen voor een"heilig verbond" tussen Afrika en Europa. 

Premier Charles Michel

Premier Michel: "Ik wil een dringende oproep doen voor een"heilig verbond" tussen Afrika en Europa. Een solide en duurzame band voor de ontwikkeling van onze beide continenten, ten dienste van onze volkeren. Een bondgenootschap voor investeringen, handel en banen in Afrika en in Europa."

"Laten we de bladzijde omslaan over onze tegenstellingen uit het verleden, en de wonden van vroeger helen. Laat ons een nieuw partnerschap smeden, bevrijd van nostalgie en schuld. En laat ons de liefdadigheid verwerpen die een gerust geweten geeft maar die vooral een dosis vernedering met zich meebrengt."

Meest gelezen