Spanningen tussen Weyts en politie over trajectcontroles in Diksmuide

Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is niet te spreken over de houding van de politie in Diksmuide over de nieuwe trajectcontroles. De korpschef van de lokale politiezone zegt dat hij geen volk genoeg heeft om de snelheidsovertredingen te verwerken. Maar volgens de minister ligt de politie moedwillig dwars.

In Diksmuide komen zes nieuwe trajectcontroles langs de gewestwegen. Maar de politie weigert daarover een overeenkomst te tekenen met de wegbeheerder, Wegen en Verkeer. Volgens de korpschef moet de lokale politie de overtredingen verwerken en is daar geen volk voor. Maar volgens Ben Weyts klopt dat niet. "De gegevens van de overtredingen worden centraal verwerkt en dat zorgt dus niet voor overlast voor de politie in Diksmuide."

De zes installaties hebben samen bijna 750.000 euro gekost en zijn zo goed als klaar om gebruikt te worden.

Meest gelezen