Wat staat er op het spel in Etterbeek?

Burgemeesters willen graag de geschiedenisboeken in als daadkrachtig. Dat is in Etterbeek niet anders. Met grote bouwprojecten wil burgemeester Vincent De Wolf zijn stempel op de gemeente drukken. Maar kan hij ook de kiezer verleiden?

Eind mei legde burgemeester De Wolf (MR) de eerste steen van het nieuwe administratieve centrum aan De Jacht. Het nieuwe gemeentehuis, waar al de gemeentediensten onder één dak worden samengebracht, zal worden omringd door de gloednieuwe wijk Jachthof met ruim 200 wooneenheden, een Franstalige crèche en een ondergrondse parkeergarage. De nieuwe wijk, die de gemeente 42 miljoen euro kost, is het stokpaardje van burgemeester De Wolf. Hij noemt het project uniek in ons land.

De regenboogcoalitie van de Lijst van de Burgemeester, Ecolo-Groen en PS-SP.A, die al sinds 2006 bestuurt, heeft de afgelopen zes jaar nog spades in de grond gestoken. Zo gingen de werken aan het Jourdanplein eindelijk van start, na decennialange discussies over het al dan niet aanleggen van een ondergrondse parking. Het plein transformeert geleidelijk aan in een semi autovrij plein. De gemeente haalde ook haar eerste wijkcontract binnen. Daarmee wordt de buurt tussen de Waversesteenweg, de Oudergemlaan, de Sneessensstraat en de Fétisstraat opgeknapt.

Hier en daar duiken er wel problemen op. Zo hebben de werken aan het Jourdanplein vertraging opgelopen. Hoewel dat niet de fout van de gemeente is - de werf wordt beheerd door het Brusselfonds Beliris - wijzen boze en wanhopige handelaars haar wel met de vinger. Ze hebben het over een ramp en een catastrofe.

Ook de geplande herinrichting van het Félix Happark stuit sommige bewoners tegen de borst. Hierover interpelleerden ze de gemeenteraad. Vooral het kappen van enkele bomen, het aanleggen van moestuintjes en een nieuwe derde ingang is problematisch.

Dan is er nog de nieuwe wijk Jachthof. Oppositiepartij CDH heeft het over een totale mislukking omdat er geen betaalbare en sociale woningen voorzien worden in de wijk. Ook binnen de meerderheid is er gemor over het megalomane project van burgemeester De Wolf.

Al maakt De Wolf zich ongetwijfeld weinig zorgen over zijn toekomstig burgemeesterschap.

Zo heeft hij al een voorakkoord op zak met de socialisten en de groenen. Een akkoord dat de drie partijen met een brief aan de Etterbekenaren wereldkundig hebben gemaakt.

Veel concurrentie hebben ze niet. Het Etterbeekse politieke landschap is met vijf grote partijen relatief klein. Bovendien neemt de oppositie maar zeven van de 35 zetels in.

Toch is niet alles uitgespeeld. DéFI heeft de ambitie om het aantal zetels te verdubbelen van drie naar zes. Daar komt bij dat de populaire OCMW-voorzitter Françoise Bertieaux (LB), bij de vorige verkiezingen goed voor ruim duizend voorkeurstemmen, de deur van de gemeentepolitiek achter zich dichttrekt. Dat is slecht nieuws voor de lijst van De Wolf.

Enkele prioriteiten voor de komende zes jaar zijn duidelijk. Zo moet het oude gemeentehuis aan de Oudergemlaan een nieuwe bestemming krijgen. In een dichtbevolkte gemeente als Etterbeek biedt dit vrijgekomen terrein interessante perspectieven.

De inzet

De huidige coalitie (Lijst van de Burgemeester, groenen en socialisten) wil graag voor een derde keer aan het roer zitten. Die intentie hebben ze in een voorakkoord gegoten. Kunnen ze dat akkoord waarmaken? Of zal DéFI, dat het goed doet in de peilingen, erin slagen enkele meerderheidszetels te veroveren?

De Vlaamse schepen

Etterbeek is op het vlak van Nederlandstalige politici een buitenbeentje. Maar liefst drie Nederlandstalige schepenen zitten in het college: Frank Van Bockstal (CD&V), Rik Jellema (Ecolo-Groen) en Rik Baeten (SP.A). Die eerste heeft de bevoegdheid voor Vlaamse Aangelegenheden en wil die graag behouden. Ook Jellema hoeft zich als lijsttrekker van Ecolo-Groen weinig zorgen te maken over een plek in het college. Baeten komt dit jaar op als lijstduwer van de socialisten. Zo verschijnt de jonge socialiste Myriam Gistelinck op het toneel. Zij staat op vier op de lijst van PS-SP.A+.

Lijsttrekkers aan het woord, wie wil wat?

Vincent De Wolf (LB): “De opvolging van verschillende grote projecten is de belangrijkste prioriteit. Zo moet het oude gemeentehuis een nieuwe bestemming krijgen, liefst een polikliniek aangevuld met betaalbare en sociale woningen. Ook moeten we blijven inzetten op de uitwerking van het wijkcontract en op de sociale cohesie in Etterbeek.”

Rik Jellema (Ecolo-Groen): “Wij willen werken aan meer levenskwaliteit en betaalbaar wonen. De vermindering van de ongelijkheid staat als derde punt op de agenda. Verder zijn een algemene zone 30, minder reclameborden op straat en de renovatie van 181 ongebruikte sociale woningen prioritair.”

Rachid Madrane (PS-SP.A+): “Solidariteit, milieu en transparantie. Dat zijn onze drie grote prioriteiten. We willen armoede tegengaan met onder meer goedkopere crèches. Daarnaast vragen we aandacht voor groene mobiliteit. We denken aan groepsaankopen van elektrische fietsen. Ten slotte willen we meer transparantie. De beslissingen van het schepencollege moeten online.”

Damien Gérard (CDH): “Wij willen werken rond de leefbaarheid in de wijken. Zo willen we het transitverkeer tegengaan. Op nummer twee staat huisvesting. De gemeente moet werk maken van betaalbare woningen aan de Jachtwijk. Verder is er nood aan de hervorming van het bestuur. De burgemeester en de schepenen mogen wat ons betreft slechts twee opeenvolgende mandaten uitoefenen.”

Christophe Gasia (DéFI): ”Wij willen ons inzetten voor de senioren. Het woonzorgcentrum aan Baron Lambert voldoet niet aan de standaarden. Er is een nieuw rusthuis nodig. Verder moet er voor jonge gezinnen een korting komen van 20 procent op de onroerende voorheffing. Ten slotte staat netheid voor ons hoog op de agenda.”

Nog een partij die een lijst indiende voor gemeente Etterbeek is: Volt België-Belgique met Kevin Perrottet als lijsttrekker.

Meest gelezen