Wat staat er op het spel in Evere?

Het wordt moeilijk kiezen in Evere, want alle partijen willen hetzelfde. Meer verkeersveiligheid en een slim antwoord op de bevolkingsgroei. Alleen op het gebied van transparantie verschillen de meningen. 

De gemeentepolitiek van Evere straalt een gezellige, ietwat gezapige sfeer uit. Burgemeester Rudi Vervoort (PS) en kompaan Guy Vanhengel (Open VLD) willen die liefst van al behouden. Ze hebben daar de politieke slagkracht voor. Ze zijn respectievelijk trekker en duwer op de Lijst van de Burgemeester. Die kwam vorige legislatuur een zetel tekort voor een absolute meerderheid. “We willen dat resultaat minstens evenaren,” zegt Vanhengel.

Dat de gemeente niet wekelijks in brand staat, wil niet zeggen dat er geen uitdagingen zijn. De bevolkingsgroei is er één van, gevolgd door het verkeer, dat soms snel en agressief door de straten raast. Helaas voor de twijfelende kiezer vinden alle politieke partijen die twee thema’s een prioriteit, en onderscheiden zij zich ook niet in de aanpak ervan. Zowel de Lijst van de Burgemeester als N-VA, MR en Ecolo-Groen spreekt van een repressieve aanpak als oplossing. En zowel meerderheid als oppositie heeft aandacht voor de groene ruimte, die al jaren onder druk staat door de bevolkingsgroei. “Kantoren omvormen tot woningen is de sleutel,” zegt titelvoerend burgemeester Vervoort, die in het kielzog van die appartementen inzet op extra scholen, crèches en sportinfrastructuur.

Vervoort is titelvoerend burgemeester, omdat hij minister-president is van het Gewest. Pierre Muylle (PS) is de uitvoerend burgemeester, maar gaat met pensioen. “Een brave man,” zegt oppositielid Alain Vander Elst (MR), “maar geen leider. Daardoor was Evere de laatste jaren een gemeente zonder baas, een schip zonder kapitein. Hierdoor was er geen politieke synergie tussen de verschillende dossiers. Zal dat de volgende zes jaar weer zo zijn?”

Het is in elk geval niet zeker of de kiezer die op lijsttrekker Vervoort stemt, hem als kapitein krijgt. Want als Vervoort in 2019 opnieuw minister-president kan worden, gaat hij voor dat mandaat, en neemt Christian Béozière (PS) zijn plaats als burgemeester in. Béozière is nu schepen van Financiën, en was tot 2016 OCMW-voorzitter. De jonge garde – met onder meer zoon Mathieu Vervoort – mag dan staan trappelen, een machtswissel zit er nog niet in.

De strijd om de sjerp is dan ook niet zo spannend. Andere partijen zoals DéFI, Ecolo-Groen en CDH willen wel, maar zijn in vergelijking erg klein, terwijl de N-VA maar met twee kandidaten opkomt, Philip Surmont en Jacqueline Renders, die net als Surmont geboren en getogen is in Evere. De schaarse Nederlandstalige stemmen zal de partij hoe dan ook moeten delen met de zeven Nederlandstalige kandidaten die op de Lijst van de Burgemeester staan.

De enige partij die een echte kandidaat-burgemeester naar voren schuift, is de MR. Lijsttrekker Vander Elst: “Ik ben hier nog schepen geweest. De vorige keer had ik het op één na hoogste aantal voorkeurstemmen, beter dan Vanhengel.”

Vander Elst zou als burgemeester de gemeente transparanter maken, iets waarin hij bijgestaan wordt door Ecolo-Groen-lijsttrekker Hicham Talhi. “Pas onder druk van de oppositie en met de verkiezingen in aantocht heeft de meerderheid die motie aangenomen, waardoor de vergoedingen van schepenen en burgemeester eindelijk op de website staan.”

De inzet

De inzet is tweeledig. Haalt de lijst van burgemeester Rudi Vervoort (PS) een absolute meerderheid? En twee: wie wordt burgemeester? Als Vervoort minister-president mag blijven, neemt Christian Béozière (PS) de honneurs waar. Of hoe het Gewest mee over het lot van de burgemeester van Evere beslist.

De Vlaamse schepen

Hoogstwaarschijnlijk doet de huidige Vlaamse schepen Martine Raets (Open VLD) er nog een legislatuur bij. Niet alleen is zij de hoogst geplaatste Nederlandstalige op de lijst met de grootste winstkans, ook partijgenoot Guy Vanhengel wil dat ze verder doet. “Bij voorkeur krijgt ze dezelfde portefeuille,” zei hij bij de voorstelling van de kandidaten. Die portefeuille bestaat uit Nederlandstalige Aangelegenheden, Economische Promotie en Tewerkstelling. Op diezelfde lijst staan Tina Martens en Katrien Debeuckelaere (SP.A). De twee socialisten lijken op weg naar een mandaat als OCMW-voorzitter. Daar hebben ze beiden goede papieren voor. Tina Martens was nog OCMW-secretaris. Debeuckelaere is momenteel OCMW-voorzitter.

Lijsttrekkers aan het woord, wie wil wat?

Rudi Vervoort (LB): “We gaan voor een voortzetting van het huidige beleid: een antwoord bieden op de demografische boom – met extra scholen, crèches en sportinfrastructuur – zonder de open ruimte of de gezellige manier van samenleven in Evere te verliezen. Tegen straatraces willen we repressief optreden.”

Alain Vander Elst (MR): “We willen meer openheid, en dit naar alle Everenaren. Nu is het bestuur er vooral voor de socialisten. We willen ook meer transparantie. Het is pas door druk van de oppositie dat de vergoedingen van de schepenen en de burgemeester eindelijk op de website van de gemeente staan. Daarnaast willen we de kleine handelaars beter ondersteunen en pleiten we voor repressief optreden inzake netheid en overdreven snelheid. Het eerste via GAS-boetes of het helpen van een straatveger. Het tweede via een algemene zone 30 en meer flitspalen.”

Hicham Talhi (Ecolo-Groen): “Wij hebben drie prioriteiten. Eén: een nettere gemeente, door preventie en dat via zichtbare campagnes. Maar uiteindelijk met sancties, en een netheidsambassadeur per wijk. Een algemene zone 30 is een tweede speerpunt, en meer transparantie en goed bestuur vormen onze derde prioriteit. Zonder dwang had de meerderheid geen vergoedingen gepubliceerd. Dat moet anders.”

Philip Surmont (N-VA): “Een doordachte nultolerantie en een lik-op-stukbeleid om de straffeloosheid en de (verkeers)onveiligheid aan te pakken. Op het vlak van verkeer denken we ook aan ingrepen in de infrastructuur, zoals verhoogde zebrapaden en snelheidsremmers op de Haachtsesteenweg. Daarnaast moeten we de explosieve bevolkingsgroei opvangen op het gebied van kinderopvang, onderwijs, werkgelegenheid en lokale handel. Ten slotte moet een actief kernversterkend beleid de lokale handelaar ondersteunen.”

Andere partijen die een lijst indienden voor gemeente Evere zijn: Humanistes Everois met Sylvie Mbombo Tshidimba als lijsttrekker, DéFI met Pascal Freson als lijsttrekker, Nation met Eddy De Smedt als lijsttrekker en tenslotte Parti Populaire (PP) met Cédric Vanard als lijsttrekker. 

Meest gelezen