Wat staat er op het spel in Ganshoren?

De huidige meerderheidspartijen, MR en Pro Ganshoren, hebben al een voorakkoord. De kans is dus groot dat zij de volgende zes jaar aan de knoppen zitten. Tenzij de verkiezingsnacht opnieuw voor verrassingen en spektakel zorgt.

Het is de afgelopen zes jaar nooit echt rustig geweest in de Ganshorense politiek. De kiem voor die onrust werd gezaaid in de verkiezingsnacht van 2012 toen Hervé Gillard van MR zich eerst met de steun van Pro Ganshoren (CDH, CD&V) en Ecolo-Groen liet voordragen als burgemeester en enkele uren later toch een coalitie sloot met de lijst van oud-burgemeester Michèle Carthé (PS).

Politiek en menselijk drama

Veel plezier beleefde Gillard niet aan zijn burgemeesterschap. Oppositiepartijen Pro Ganshoren en Ecolo-Groen voelden zich flink bekocht en coalitiepartner Carthé was pisnijdig omdat de burgemeesterssjerp haar was ontglipt. Door het aanhoudende gekrakeel kwam het college amper aan besturen toe. Grote dossiers zoals de renovatie van het OCMW-bejaardenhuis Heydeken en het nieuwe politiecommissariaat liepen flink wat vertraging op.

Bovendien werd Gillard ernstig ziek, hij overleed begin vorig jaar. Carthé zag de burgemeestersstoel opnieuw binnen handbereik, maar dat pakte volledig anders uit. MR vormde onverwachts een alternatieve meerderheid met Pro Ganshoren. Dat gebeurde nadat de schepenen Jean-Paul Van Laethem en Maurizio Petrini, verkozen op de lijst van Carthé, waren overgelopen naar Pro Ganshoren. Carthé en haar twee resterende schepenen behielden hun ambt, maar belandden in de oppositie. Een surrealistische situatie.

Burgemeester werd de zeventiger Robert Genard (MR), een gemeenteraadslid dat nooit eerder een belangrijk mandaat had uitgeoefend. Hij mocht de legislatuur volmaken, maar zal in de toekomst geen grote rol meer spelen. De MR-lijst, oftewel Lijst van de Burgemeester, wordt ook niet door hem getrokken, wel door de jonge en ambitieuze Stéphane Obeid.

MR en Pro Ganshoren willen ook na 14 oktober samen besturen. Eerst ging het verhaal dat al afgesproken was dat Pierre Kompany, lijsttrekker van Pro Ganshoren, de eerste drie jaar burgemeester zou worden en Jean-Paul Van Laethem, de laatste drie. Twee Pro Ganshorenaren dus. Beide partijen ontkennen echter dat alles beslist is: het burgemeesterschap gaat naar de lijst met de meeste stemmen. Naar verluidt wordt zowel binnen MR als binnen Pro Ganshoren bikkelhard geknokt om de postjes.

Intussen geeft ook Michèle Carthé zich nog niet gewonnen. Zij maakte de burgerlijst Ensemble-Samen, waar, behalve PS, ook Open VLD en SP.A weer op staan. Oppositiepartij Ecolo-Groen trekt naar de kiezer met een vernieuwde ploeg onder leiding van Marie Fontaine en Kalvin Soiresse.

DéFI, nu één zetel, rekent op een flinke vooruitgang en zou graag de oppositie verruilen voor de meerderheid.

En dan is er N-VA. De Vlaams-nationalisten doen voor de tweede maal mee in Ganshoren, met een halve lijst weliswaar. Lijsttrekker Karl Vanlouwe hoopt deze keer wel verkozen te raken.

Waarover de verkiezingen gaan? Over zaken als netheid, veiligheid en onderwijs, net als in de andere Brusselse gemeenten. Maar de Ganshorenaren – burgers én politici – snakken vooral naar politieke stabiliteit en rust in de tent.

De inzet

De Ganshorense politiek werd de afgelopen legislatuur gekenmerkt door aanhoudende vetes, machtsspelletjes en verraad. Keert de sereniteit na de verkiezingen terug? En wordt Pierre Kompany van Pro Ganshoren de eerste zwarte burgemeester van het land?

De Vlaamse schepen

Als MR en Pro Ganshoren het op 14 oktober waarmaken en een coalitie vormen, dan wordt Marina Dehing (CD&V/Pro Ganshoren) wellicht de Vlaamse schepen. In het verleden was Dehing ook al vele jaren schepen.

Huidig Vlaamse schepen René Coppens (Open VLD) maakt alleen kans om zijn mandaat te verlengen als de lijst Ensemble-Samen van oud-burgemeester Michèle Carthé (PS), waar hij de tweede plaats heeft, een alternatieve coalitie kan vormen. Of er in Ganshoren nog twee mandaten voor Vlaamse politici zullen zijn, is de vraag.

Lijsttrekkers aan het woord, wie wil wat?

Stéphane Obeid (LB): “Over zes jaar zullen er duizend plaatsen tekort zijn in het lager en middelbaar onderwijs. Wij stellen voor het gemeentehuis te verkopen en er een school van te maken. Naast het OCMW kan een nieuw gemeentehuis komen.”

Pierre Kompany (Pro Ganshoren): “We ijveren voor de herinrichting van de Keizer Karellaan. Ook willen we strenger optreden tegen vuil in de stad. Voorts moeten er meer projecten samen met de privé worden uitgewerkt. Zo wil ik voor de Ganshorense jongeren stages Autotechniek organiseren.”

Michèle Carthé (Ensemble-Samen): “Mobiele camera’s, waarmee sluikstorters kunnen worden opgespoord, moeten Ganshoren netter maken. Voorts moet elke klacht over veiligheid gevolg krijgen, en willen we meer overleg met de inwoners.”

Marie Fontaine (Ecolo-Groen): “We willen aan politiek doen in het belang van de burger. Geen machtsspelletjes meer. Voorts moet er een, liefst, tweetalige, gemeentelijke lagere school komen. We willen weer schoolrijen, om zo het aantal auto’s te verminderen. Zachte mobiliteit en openbaar vervoer moeten voorrang krijgen.”

Grégory Rase (DéFI): “Ganshoren moet transparanter worden, met de publicatie van alle mandaten en het uitzenden van de gemeenteraad. Voorts mogen de burgemeester, schepenen en OCMW-voorzitter niet cumuleren. Ook willen we meer politie­patrouilles en meer repressie inzake netheid.”

Karl Vanlouwe (N-VA): “Ganshoren moet veiliger. Daarom zijn er meer camera’s en meer buurtinformatienetwerken nodig. Voorts moet er beter gecommuniceerd worden over mobiliteit en grote infrastructuurwerken. De gemeente moet opnieuw een stabiel en sterk bestuur krijgen.”

Meest gelezen