Wat staat er op het spel in Jette?

Burgemeester Hervé Doyen (CDH) doet er nog een termijn bij. Met een voorakkoord op zak is hij zeker van zijn zaak. Hij heeft met enkele grote werven een stempel kunnen drukken op zijn gemeente. Hij was zo handig om het geld hiervoor bij het Gewest te halen.

Huidig burgemeester Hervé Doyen (CDH) is er in geslaagd om zo goed als elke grote werf in de gemeente klaar te krijgen, netjes op tijd voor de verkiezingen.

Zo verbindt tram 9 nu bijna heel Jette met centrum Brussel. Tegelijk is het Spiegelplein af, een transformatie van een lelijke openluchtparking tot een mooi, zij het nog ietwat kaal plein, dat de handelskern van Jette een stuk aantrekkelijker maakt. De winkelstraten naast het Spiegelplein zijn ook weer berijdbaar, en de handelaars bereikbaar. Iedereen tevreden dus in het gezellige, welvarende Jette, waar de resterende problemen in de vorm van het wijkcontract Magritte worden aangepakt. Al die werven zijn trouwens betaald met geld van het Gewest.  Maar de burgemeester mag mee op de foto.

De huidige coalitie, bestaande uit de Lijst van de Burgemeester (vooral CDH), Ecolo-Groen en MR-Open VLD, heeft al aangegeven dat ze met elkaar verder willen. Ze hebben zelfs een voorakkoord, iets wat Doyen niet ondemocratisch vindt. “Een voorakkoord is niet verkeerd als je er open over bent,” aldus de burgemeester, die maar een halve legislatuur wil uitdoen – tot aan de pensioenleeftijd.

Oppositielid Xavier Van Cauter (PS-SP.A) vindt een voorakkoord evenmin ondemocratisch, maar wil wel dat Doyen zegt wie hem zal opvolgen. Maar dat kan of wil de burgemeester niet. “Dat is een interne procedure die nog moet plaatsvinden,” zegt Doyen, “en ook beïnvloed zal worden door de gewestverkiezingen.”

Toch is het vreemd dat de burgemeester de PS zo buitenspel zet, toch een ideologische bondgenoot voor het centrumlinkse CDH. Volgens Doyen komt dat doordat de huidige meerderheid goed heeft samengewerkt en veel heeft gerealiseerd. “Daar komt bij dat de PS op dit moment niet echt geloofwaardig is,” zegt Doyen. “Het is een komen en gaan geweest in die fractie, met al zeker zeven mensen die de gemeenteraad hebben verlaten en vervangen zijn.”

Dan was er nog ex-lijsttrekker Julien Casimir (PS), die binnen zijn eigen fractie niet gedragen werd en een wig bleek te zijn tussen de PS en SP.A. Even gingen die partijen zelfs apart opkomen, maar nadat Van Cauter de plek van Casimir had ingenomen als lijsttrekker, streek men de plooien glad.

Niet de verwachte Fouad Ahidar (SP.A), maar Patricia Rodrigues kreeg de hoogste plaats (2) op de eengemaakte lijst, een gevolg van het man-vrouwritssysteem. Anderzijds haalt Ahidar wellicht op zichzelf genoeg stemmen, om geen potstemmen te moeten gebruiken om verkozen te geraken. Rodrigues ontvangt op plaats twee wel potstemmen. Zo is ze zeker van haar zitje in de gemeenteraad.

Zelf gaat ze voor meer eigen projecten. “Alle gerealiseerde projecten zoals het Spiegelplein, tram 9 of de heraanleg van de Charles Woestelaan zijn projecten van het Gewest, waar wij mee in de regering zitten. Maar het huidige gemeentebestuur steekt wel de pluimen op haar hoed. Wij willen meer eigen projecten, zoals een nieuw containerpark.”

De inzet

De huidige (ruime) meerderheid wil verder besturen, en heeft zelfs al een voorakkoord. Het wordt dan ook vooral uitkijken naar de verhoudingen binnen die coalitie. En naar het resultaat van de socialisten, die na veel intern gekibbel met een haast volledig nieuwe ploeg aantreden.

De Vlaamse schepen

Behalve het Vlaams schepenambt, nu ingevuld door Brigitte Gooris (Open VLD), zitten er nog twee Vlamingen in het bestuur: Nathalie De Swaef (Groen) is schepen van Mobiliteit en Brigitte De Pauw (CD&V) is OCMW-voorzitter. Zij willen het liefst op post blijven, maar Vlaamse schepen mag ook. Binnen Open VLD is er concurrentie van nieuwkomer Marc Daniëls, beter bekend als cartoonist De Marck. Hij heeft plaats 9 gekregen, een stuk hoger dan plaats 36 van Gooris. “Maar bij ons telt het aantal stemmen,” zegt een strijdvaardige Gooris. “‘t Is niet voor de schijn dat ik meedoe.”

Lijsttrekkers aan het woord, wie wil wat?

Hervé Doyen (LB): “We willen het werk voortzetten. Jette ging van 36.000 naar 52.000 inwoners. Extra scholen, kinderopvang, mobiliteit en solidariteit vormen de kern van ons programma, met een bijzondere nadruk op het behoud van de levenskwaliteit en omgeving.”

Geoffrey Lepers (MR-Open VLD): “Wij willen de veiligheid voor iedereen waarborgen en de wijken ontwikkelen, met als prioriteit de trottoirs in slechte staat aanpakken. De wijken moeten netter, met een betere mobiliteit en met meer opvangcapaciteit in de kinderdagverblijven en de scholen, waarvan de gebouwen ook beter moeten.”

Xavier Van Cauter (PS-SP.A): “Een bestuur gebaseerd op een strategisch plan, dat regelmatig geëvalueerd wordt. Met overleg tussen verkozenen en burgers, en dat voor elk groot project. Renovatie en bouw van sociale woningen moeten worden geïntegreerd in de wijkcontracten. Daarnaast moet er meer plaats komen in scholen en kinderdagverblijven, en willen we gratis schoolmaaltijden en -materiaal. Tenslotte zijn er meer wijkagenten en bewakingscamera’s nodig.”

Bernard Van Nuffel (Ecolo-Groen): “Wij pleiten voor een buurt op mensenmaat, met propere lucht, nultolerantie voor sluikstorten en pocketparken. Maar ook met een algemene zone 30, woonwijken zonder transitverkeer en schoolstraten. Collectieve moestuinen en gevelbanken voor ontmoetingen. We willen meer plaatsen in de kinderopvang en op school, en meer betaalbare woningen via sociale verhuurkantoren.”

Sara Rampelberg (N-VA): “Veiligheid, bereikbaarheid en welvaart zijn de drie ordewoorden voor N-VA.”

Andere partijen die een lijst indienden voor gemeente Jette zijn: Vlaams Belang met Dominiek Lootens-Stael als lijsttrekker, de partij DéFI met Myriam Vanderzippe als lijsttrekker en tenslotte de partij Les Démocrates met Charles Dallemagne op nummer één. 

Meest gelezen