Wat staat er op het spel in Oudergem?

Erg spannend wordt de verkiezingsuitslag in Oudergem niet. De Lijst van de Burgemeester staat, met 23 van de 31 zetels, ijzersterk. Het geheim van die lijst is verhinderd burgemeester Didier Gosuin, die de afgelopen dertig jaar een resem sterke politici om zich heen heeft verzameld.

Ook dit jaar poetst Didier Gosuin (DéFI) zijn aloude verkiezingsthema nog eens op: hij belooft de Oudergemnaar dat de belastingen de laagste blijven in het Gewest, en dat hij het budgettair evenwicht zal behouden. Met voornamelijk DéFI-partijleden en een paar onafhankelijken is de meerderheid overwegend liberaal, en Franstalig. De belangrijkste vraag zal ook dit jaar zijn met wie de baron in zee gaat. Zoals schepen Dirk Hoornaert (Samen) eerder al zei, is dat zijn strategie: de Lijst van de Burgemeester levert de meeste schepenen, maar Gosuin vraagt een andere partij mee aan boord die daarvoor voldoende stemmen heeft. 

Een logische keuze zou Ecolo-Groen zijn. Met drie zetels zijn de ecologisten de grootste na DéFI. Dit jaar mikt lijsttrekker Elise Willame op een vierde zetel, en als Nederlandstalige schepen stelt ze Lieve Jorens voor, derde op de lijst en Nederlandstalig. Dat zou betekenen dat schepen Dirk Hoornaert zijn zitje moet afstaan. Eerder liet Gosuin al aan een Franstalige krant weten dat hij graag verder wil met Samen. De vraag is echter of het Nederlandstalige kartel daarvoor genoeg stemmen krijgt. Ook andere partijen staan in de oppositie te trappelen om hun ambitieuze plannen voor Oudergem in de praktijk te brengen. Over wat ze in de gemeente willen veranderen, zijn de meesten het eens. Oudergem moet democratischer en dynamischer worden. Elke partij heeft zo haar eigen ideeën om de gemeente voor jongere generaties aantrekkelijker te maken: van een nieuw gemeenteplein installeren (Ecolo-Groen) tot de programmatie van het cultuurcentrum moderniseren (PS), de pleintjes in de wijken heraanleggen (Open VLD-MR) en het aanbod activiteiten vergroten (Liste Citoyenne 1160).

Een andere terugkerende klacht bij de partijen in de oppositie is het gebrek aan transparantie. De gemeenteraad duurt vaak niet langer dan twintig minuten, waarbij er vaak geen echt debat tussen de gemeenteraadsleden plaatsvindt: de meeste beslissingen zijn al genomen door het schepencollege. Zowel de Liste Citoyenne 1160 als Groen en Ecolo wil de gemeenteraad online uitzenden, in de hoop een meer democratisch debat op gang te helpen. Elise Willame van Ecolo-Groen beweert dat op dit moment alles achter gesloten deuren wordt besloten.

De inzet

Hoe voorspelbaar de uitslag aan Franstalige kant is, zo spannend wordt het aan Vlaamse kant. Het Nederlandstalige kartel Samen zag zijn partner Open VLD vertrekken. De liberalen kozen de Franstalige partner MR. Groen stond al langer bij Ecolo op de lijst. Bovendien komt er nieuwe concurrentie bij voor het Nederlandstalige kartel: de N-VA komt voor het eerst op in Oudergem.

De Vlaamse schepen

De Vlamingen hebben het niet gemakkelijk in Oudergem, waar burgemeester Gosuin sinds 1995 de scepter zwaait. Sinds 2012 zit er voor het eerst in 36 jaar een Nederlandstalige schepen in het college: Dirk Hoornaert (Samen). Die is niet ontevreden over zijn eerste bestuursperiode. Hij mocht het gemeenschapscentrum inhuldigen, en kreeg de nieuwe locatie van de Nederlandstalige bib in zijn begroting. Ook zette hij een lokaal cultuurbeleidsplan op. Hamvraag is of er nog een Nederlandstalige zal worden verkozen. De Vlamingen komen versnipperd op. Dat zou hen weleens zuur kunnen opbreken.

Lijsttrekkers aan het woord, wie wil wat?

Didier Gosuin (DéFI): een lage belastingdruk en een budget in evenwicht zijn primordiaal. Daarnaast wil DéFI een vijfde basisschool en crèche, en een grondige renovatie van het gemeentehuis.

Vanessa Rigodanzo (PS): wil de zone rond het Herrmann-Debroux-viaduct ontwikkelen, met de gemeente als verbinder tussen burger en Gewest. Een modernere programmatie van het cultuurcentrum moet de gemeente nieuw leven inblazen.

Jeremy Van Gorp (MR-Open VLD): wil pleinen heraanleggen om de leefbaarheid te vergroten. Het Rood Klooster moet een ambitieuzere programmatie krijgen. Opvallend is het voorstel over tweetaligheid in crèches en het onderwijs.

Elise Willame (Ecolo-Groen): meer transparantie door de gemeenteraad online uit te zenden, een écht democratisch debat te organiseren en burgers meer inspraak te geven. Oudergem moet af van haar imago als snelweggemeente.

Dirk Hoornaert (Samen): eenzaamheid tegengaan, een sociaal restaurant openen en inzetten op nieuwe woonvormen, die ouderenzorg integreren. Het Herrmann­-Debroux-viaduct moet verdwijnen. Nieuwe vormen van burgerparticipatie verder uitbouwen.

Liesbet Dhaene (N-VA): een meertalig programma voor élke Oudergemnaar, met extra aandacht voor veiligheid en een streng optreden tegen openbare dronkenschap. N-VA pleit voor een Nederlandstalige gemeentelijke school en een kinderdagverblijf.

Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160): meer transparantie door de gemeenteraad online uit te zenden en burgers inspraak te geven via ateliers. Een betere samenwerking met de buurgemeentes.

Ook de partij PP Parti Populaire komt op in gemeente Oudergem met Geoffrey Decant als lijsttrekker.

Meest gelezen