Wat staat er op het spel in Schaarbeek?

Burgemeester Bernard Clerfayt (DéFI) haalde Schaarbeek de afgelopen achttien jaar mee uit het slop, na decennia verloederingsbeleid. Daar pakt hij graag mee uit, maar de laatste tijd kwam de klad erin. De inwoners morren, en Clerfayt lijkt blind voor hun verzuchtingen. Toch lijkt niemand vooralsnog zijn positie te kunnen bedreigen.

De wijk rondom het Josaphatpark en Louis Bertrand herademt. Er zijn deze bestuursperiode tal van hippe cafeetjes bijgekomen, er worden woningen gebouwd en de gemeente zorgde met Parktobe voor een zinderende zomer vol activiteiten in het Josaphatpark. “Schaarbeek is het nieuwe Sint-Gillis,” pochte de burgemeester vorig jaar in oktober tegen Bruzz. Een half jaar later werd dat zelfs: “Schaarbeek is het nieuwe New York, met het Josaphatpark als Central Park.” Door dergelijke vergelijkingen lijkt de burgemeester soms de zin voor realiteit kwijt. Niet alle wijken profiteren immers mee van de economische heropleving. In de buurt van het Liedts- en Lehonplein klaagt de mondige middenklasse over de toenemende bevolkingsdruk, zwerfvuil, wegpiraten en drugsdealers. Een brand in een sociale woning, waarbij een hoogzwangere vrouw en haar baby omkwamen, legde bovendien de erbarmelijke staat van de sociale woningen van huisvestingsmaatschappij Schaarbeekse Haard bloot.

Niet verwonderlijk dat de socialisten van investeringen in laag-Schaarbeek een kernthema voor de kiesstrijd hebben gemaakt. In die zin is het slim van Clerfayt dat hij alvast een voorakkoord afsloot met Ecolo-Groen: een linkse brede coalitie lijkt zo uitgesloten.

Intussen lijkt de echte stadsvernieuwing stilgevallen. Het projet-phare, de heraanleg van de Louis Bertrandlaan, is er niet gekomen. Een krachtig mobiliteitsbeleid waar ook fietsers en voetgangers wat aan hebben, bleef uit. De auto is nog altijd koning in Schaarbeek. Snelheidsduivels veroorzaakten het afgelopen jaar een aantal gemediatiseerde dodelijke ongelukken. In een enquête noemde ruim drie kwart van de ondervraagde inwoners verkeersveiligheid zijn voornaamste bekommernis. Bezorgde burgers, vaak jonge ouders, trokken verenigd in wijkcomités en actiegroepen naar de gemeenteraad waar ze soms luidruchtig hun ongenoegen lieten horen.

Tergend langzaam groeide bij de bestuursploeg het besef van de omvang van het probleem, en zag ze zich verplicht een krachtig signaal te geven. Zo wordt er extra geïnvesteerd in camera’s en verkeerspolitie, komt er een fietsstraat langs het Josaphatpark en wordt het gros van Schaarbeek zone 30. Zijn het louter verkiezingsbeloftes of zet Clerfayt dit echt door?

Hoe wisselvalig de balans van deze bestuursperiode ook is, Clerfayt heeft politiek de touwtjes stevig in handen. Hij heeft zijn opponenten vakkundig naar huis gespeeld. De MR is uit elkaar gevallen, het CDH is met Mahinur Özdemir zijn belangrijkste stemmenkanon kwijt. De PS is na het vertrek van boegbeelden Laurette Onkelinx en Yves Goldstein murw geslagen. Het is afwachten hoe de jonge lijsttrekkers Matthieu Degrez en Hannelore Goeman, plots Clerfayts voornaamste uitdagers, zullen presteren.

De inzet

Schaarbekenaren die verontwaardigd zijn over de sluikstorters, drugsdealers en snelheidsduivels in hun wijken trekken steeds vaker de straat op en het gemeentehuis in. De Lijst van de Burgemeester lijkt het probleem niet te zien. Kost de volkswoede burgemeester Clerfayt onverwacht de kop?

De Vlaamse schepen

Kort na de vorige verkiezingen begon Open VLD-gemeenteraadslid Quentin van den Hove mee te stemmen met de meerderheid, hoewel hij op de MR-lijst verkozen was. Hij staat nu dertiende op de Lijst van de Burgemeester. Maakt hij kans om Adelheid Byttebier (Groen) op te volgen als Vlaamse schepen? “Hij moet voldoende stemmen halen voor een post,” zegt Clerfayt. De groenen hebben een voorakkoord met Clerfayt. Byttebier staat tweede op die lijst, wat maakt dat twee Nederlandstalige schepenen mogelijk zijn. In 2012 haalde ze 773 voorkeursstemmen, Van den Hove 540.

Lijsttrekkers aan het woord, wie wil wat?

Bernard Clerfayt (LB): “De veiligheid en netheid verder aanpakken, de openbare ruimte renoveren en de economische heropleving aanmoedigen. De levenskwaliteit moet beter, met bijvoorbeeld een gratis busdienst en de aanleg van drie nieuwe parken.”

Matthieu Degrez (PS-SP.A): “Meer investeren in laag-Schaarbeek, betaalbaar wonen en verkeersveiligheid. Leegstaande gebouwen openstellen voor de jeugd.”

Vincent Vanhalewyn (Ecolo-Groen): “Een betere levenskwaliteit door gezondere lucht en meer verkeersveiligheid. Baboes-onthaalruimten voor ontmoetingen tussen ouders en kinderen en meer betaalbare – en ook Nederlandstalige – gemeentelijke kinderopvang.”

Georges Verzin (MR): “Gratis buitenschoolse opvang met extra lessen om taalachterstand weg te werken. Meer netheid en veiligheid, meer parkeerplaatsen en een verlaging van de gemeentelijke opcentiemen voor huiseigenaars.”

Denis Grimberghs (CDH-CD&V+): “De burgers meer betrekken bij het beleid, meer ruimte voor voetgangers en fietsers in de zone 30 en harder optreden tegen onaangepast gedrag. Meer scholen en crèches, waaronder een Nederlandstalige.”

Axel Bernard (PTB-PVDA): “Na een volksbevraging willen we dat de helft van de woningen in de grote bouwprojecten sociaal worden. Daarnaast pleiten we voor immersieonderwijs, een gratis medisch centrum per wijk, meer scholen en crèches.”

Cieltje Van Achter (N-VA): “Sluikstorten, verkeersovertredingen en agressie kordaat bestrijden, een echt mobiliteits- en verkeersveiligheidsplan, en een transparant én tweetalig bestuur.”

Andere partijen die een lijst indienden voor gemeente Schaarbeek zijn: Vlaams Belang met Patrick Sessler als lijsttrekker en Citoyen D’Europe M3E met Kateryna Mankovska als lijsttrekker.

Meest gelezen