Wat staat er op het spel in Sint-Agatha-Berchem?

Burgemeester Joël Riguelle heeft zijn christendemocratische lijst LBR versterkt met stemmentrekkers van PS en Berch’m. En Open MR wist ontevreden LBR-schepenen op haar lijst te verwelkomen. Die reshuffle maakt het onvoorspelbaar en spannend op 14 oktober.

Wat willen de Berchemnaren, onder wie de nieuwkomers die massaal de gemeente zijn ingestroomd? Het wordt de vraag van tien miljoen in Berchem.

Ondertussen zetten de partijen hun strategieën uit. Burgemeester Riguelle zat al aan tafel met alle potentiële partners. Een voorakkoord voor de verkiezingsdag sluit hij ‘officieel’ met niemand. “We zullen zien wat andere partijen willen,” stelt de burgervader, waarvan gezegd wordt dat hij de sjerp na drie jaar zal doorschuiven binnen CDH. De naam van Christian Lamouline, grote baas in de Brusselse gewestadministratie, klinkt het luidst.

Huidig coalitiepartner MR wil alvast “verandering”. Het is de Open MR-slogan. Riguelle is niet onder de indruk: “Bedoelt Open MR dat ze in de oppositie wil zitten of wil ze een andere burgemeester?” Waarop Open VLD’er Vincent Riga zegt: “Ik ben voor een burgemeester die bereikbaar is. De Berchemnaar verdient zo iemand.”

De plooien tussen CDH en MR zijn duidelijk niet gladgestreken. Nochtans heeft de LBR-MR-coalitie wel een en ander gerealiseerd, als we een evaluatie van de beleidsoriëntatienota maken. Een nieuw woonzorg- en dagcentrum, de renovatie van het sportcomplex en cultuurhuis Le Fourquet, opvangplaatsen voor asielzoekers, de inrichting van een Transithuis,... Daartegenover staan de jarenlange beloftes die niet werden gerealiseerd. Ze zorgden voor vele brandjes, en zelfs ‘afstapgedrag’ van drie ontevreden Nederlandstalige CD&V-schepenen.

Het uitstel van de bouw van een Nederlandstalige basisschool was hiervoor symptomatisch. “De ontoereikende gewestdotatie en te weinig gemeenschapsmiddelen hebben Berchem geen goed gedaan,” zo pareert Riguelle de kritiek. “De school komt er sowieso.” Maar Riguelle verloor credibiliteit in eigen rangen, hij was geen ‘consensusvader’ meer.

Met Nederlandstaligen die op de Open MR-lijst en bij N-VA van nul moeten herbeginnen, ligt de bal in Riguelles kamp.

Al in mei stelde hij: “Een tweede Nederlandstalige schepen hoeft niet meer, en zo ja, dan best van een andere partij.” Wat zoveel wil zeggen als: CD&V-getrouwe Agnès Vanden Bremt (LBR) mag tot haar 70 jaar als schepen aanblijven, als flamande de service. De tweede Vlaamse schepen kan misschien gescharreld worden bij Ecolo-Groen, mocht die partij voor een meerderheid nodig zijn. Oud-schepen voor LBR Vincent Riga (nu Open MR) maakt ongeacht de onderhandelingen met Open MR geen enkele kans bij Riguelle.

Huidig Vlaamse schepen Maude Van Gyseghem, die als onafhankelijke bij Open MR opkomt, zit al evenmin op Riguelles praalwagen. Maar ofwel volgt de Open MR-kopman de wens van de kiezer ofwel sluit hij een compromis van uitsluiting van Nederlandstalige schepenen om de burgemeester te paaien. Verrassende scenario’s zullen er sowieso zijn op 14 oktober.

De inzet

Wil de burger ‘verandering’, zoals Open MR voorstaat, of blijft hij trouw aan LBR-burgemeester Joël Riguelle? Alle partijen kampen wel met een grote onbekende: voor wie stemmen de nieuwkomers (een instroom van tien procent)? Dat kan het tij keren.

De Vlaamse schepen

“De man in de straat is het vertrouwen in de huidige politiek kwijt. De Vlaming staat niet meer achter LBR,” schermt Vlaamse schepen Maude Van Gyseghem (onafhankelijke). “Ik heb er dus een goed oog in, als tweede op de gemengde lijst Open MR.” Van Gyseghem blijft hameren op de uitbreiding van het Nederlandstalig onderwijs en bijkomende plaatsen voor het kinderdagverblijf. “De gigantische demografische groei eist dat.” MR zal dan wel in de coalitie moeten geraken. Zo niet, dan komt huidig schepen Agnès Vanden Bremt (CD&V) in beeld als Vlaamse schepen.

Lijsttrekkers aan het woord, wie wil wat?

Joël Riguelle (LBR): “Wij investeren in mensen: in de kwaliteit van samenleven, onderwijs, en cultuur en sport toegankelijk maken voor iedereen. We willen de lokale handel diversifiëren, onder meer via de overheidsaankoop van gelijkvloerse panden om start-upwinkels goedkopere huur te gunnen.”

Katia Van den Broucke (Ecolo-Groen): “Wij zetten in op duurzaamheid en groene energie, op lokale en circulaire handel en op rationeel autogebruik. We stimuleren het fietsen en stappen voor schooljeugd en gemeentepersoneel. En we willen comité- en burgerontmoetingen aanmoedigen, voor meer participatie in de besluitvorming.”

Laure de Leener (DéFI): “Dieren moeten hier een volwaardige plek krijgen. Ook aan een jeugdhuis en dynamisering van de handel heeft Berchem nood. Burgers moeten weer het woord krijgen.”

Yonnec Polet (PS-SP.A+): “Wij gaan voor een lokaal Jobhuis, een nieuw jeugdhuis en nieuwe (sociale) woningbouw. En voor een eerste Franstalige middelbare school in Berchem. We zullen actie voeren voor onderhoud aan voetpaden en voor elektronische infoborden in de stad.”

Thomas Villa (N-VA): “Wij gaan voor de kracht van verandering: voor een veilig en leefbaar Berchem, voor een handel die opnieuw bloeit en voor een bestuur dat de hand reikt aan de Berchemnaren om het beleid mee vorm te geven.”

Michaël Vander Mynsbrugge (OPEN-MR): “De publieke middelen moeten rationeler besteed worden en de burgerparticipatie moet een budget krijgen. We ijveren voor minder administratief papierwerk voor de kmo’er, meer straatcamera’s, een middelbare school en meer ontspanningslokalen voor adolescenten. Het Schweitzerplein moet worden ontlast.”

Ook de partij Vlaams Belang komt op met een lijst in gemeente Sint-Agatha-Berchem met Bob De Brabandere als lijsttrekker.

Meest gelezen