Wat staat er op het spel in Sint-Lambrechts-Woluwe?

Aan het bestuur en de populariteit van burgemeester Olivier Maingain (DéFI) lijkt in Sint-Lambrechts-Woluwe voorlopig geen eind te komen. De vraag is of hij ook de harten van de Nederlandstaligen van zijn gemeente kan verwarmen. “Er is nog altijd een soort ‘dédain’ voor de Vlamingen.”

In de kelder van het gemeenschapscentrum Op-Weule staan de boeken vredig naast elkaar. Het is geen bestofte opslagplaats met programmaboekjes, maar wel de officiële Nederlandstalige bibliotheek van Sint-Lambrechts-Woluwe. Ze staat symbool voor de stroeve verhouding tussen het DéFI-gemeentebestuur en de Nederlandstaligen.

Kurt Deswert, voorzitter van het gemeenschapscentrum en kandidaat voor Open VLD op de liberale lijst MR+, probeert met handen en voeten het gemeentebestuur te overtuigen van de meerwaarde van een grotere openheid tegenover de Nederlandstaligen. De contacten tussen de gemeente en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) staan op een laag pitje. Een Nederlandstalige schepen, Xavier Liénart, oud-CD&V’er en nu onafhankelijk schepen, brengt volgens Deswert ook geen zoden aan de dijk. “Er is geen gevoel voor urgentie,” zegt Deswert. “Er valt met de man te praten, maar hij krijgt amper ruimte om te werken.”

Xavier Liénart is inderdaad geen communautaire scherpslijper. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat burgemeester Maingain hem graag in het bestuur wil houden. Hij sust de gemoederen en wijst graag op andere problemen in de gemeente. De belastinginkomens dalen en de wachtlijsten voor sociale woningen worden steeds langer. Desondanks slaagt de gemeente erin de begroting in evenwicht te brengen en de belastingen erg laag te houden.

De liberale oppositie verwijt de meerderheid dat ze de gemeente enkel beheert, en niet bestuurt. Het gaat te traag met de digitalisering, klinkt het. En naar transparantietrofeeën moet de meerderheid ook niet meedingen.

Ook de groene oppositie, die maar één gemeenteraadslid telt, is niet mals voor de burgemeester. “Ik heb de indruk dat meneer Maingain op de eerste plaats voorzitter van zijn partij is, en pas daarna komt de gemeente,” zegt Jean-Claude Van Der Auwera.

Desondanks kan de oppositie geen deuk in een pak boter maken. De populariteit van de burgemeester en zijn ploeg van DéFI, onafhankelijken en Franstalige christendemocraten, staat buiten kijf.

De socialisten daarentegen, slechts goed voor één gemeenteraadslid in de oppositie, zijn opvallend mild voor de burgemeester. Tijdens de voorstelling van hun lijst stak lijsttrekker Jean Leclercq de loftrompet op voor DéFI. “Het zou een groot onrecht zijn het goed bestuur van de gemeente niet te erkennen.”

Coalitiepartner CDH, die mathematisch niet nodig is in de absolute meerderheid van DéFI, wil er nog een legislatuur bijdoen. “Ik zie geen andere partner dan meneer Maingain,” zegt lijsttrekker Jean-François Thayer.

De inzet

Alles lijkt peis en vree, al blijft het communautaire vaarwater bijzonder woelig. Slaagt de (Nederlandstalige) oppositie erin om burgemeester Olivier Maingain te overtuigen van een talige staakt-het-vuren? Of blijven de taaldiscussies in de DéFI-gemeente de boventoon voeren?

De Vlaamse schepen

De gemeente heeft geen gesubsidieerde schepen voor Nederlands­talige Aangelegenheden en er is geen cultuurbeleidscoördinator, die de link vormt tussen de gemeente en de VGC. Het gemeenteblad WolHu Info wordt apart in het Nederlands gedrukt. “Dat was de beslissing van het college. Ik ben daar lid van, dus ik moet dat besluit verdedigen,” klinkt het droog bij schepen Xavier Liénart. Intussen is het nog altijd wachten op nieuwe gebouwen voor de Prinses Paolaschool en de Klim Op-School. Die kinderen kunnen pas naar nieuwe containerklassen als de Franstalige Charmille-Schuman is vernieuwd. Een nieuwe stenen Nederlandstalige school is dus niet voor morgen. “De meerwaarde van het Nederlands wordt niet erkend,” zegt Open VLD’er Kurt Deswert.

Lijsttrekkers aan het woord, wie wil wat?

Olivier Maingain (LB): goed bestuur en beheer van de financiën staan voorop. De belastingdruk moet laag blijven en de burgers moeten meer inspraak krijgen in hoe het geld wordt besteed. Er komt een participatief budget van minstens 200.000 euro per jaar dat lokale initiatieven ondersteunt. Ook moet Sint-Lambrechts-Woluwe veiliger worden.

Amélie Pans (MR+): voor de MR die haar lijst uitbreidde met Open VLD’ers en twee CD&V’ers, onder wie oudgediende Georges De Smul, moet de gemeente dringend veel meer digitaal beginnen te werken. Voor de liberalen moet het leeuwendeel van de gemeente-vzw’s op de schop en moet de gemeente als alternatief voor de kerk in samenwerking met buurgemeente Sint-Pieters-Woluwe dringend een neutrale afscheidsruimte bouwen.

Jean Leclercq (PS-SP.A): het sleutelwoord voor de socialisten is weinig verrassend ‘solidariteit’. Hun partijprogramma wil een solidariteitsschepen en wil de Noord-Zuidbanden aanhalen. Ze willen ook meer en betere, betaalbare huurwoningen en een verscherpte controle in de zone 30 rond scholen.

Philippe Vandemeulebroucke (Ecolo-Groen): de groenen willen geen grote nieuwbouwprojecten om de druk op de woningmarkt te verlichten, maar zien heil in bescheiden bebouwing. De gemeente moet klimaatvriendelijker en energiezuiniger. Daarnaast moet de meerderheid dringend werk maken van een participatief beleid en beter luisteren naar de burgers.

Jean-François Thayer (WolHu): de CDH ging de boer op om ideeën te sprokkelen. De partij legt de laatste hand aan het partijprogramma, dat bestaat uit voorstellen van burgers. Schepen voor Stedenbouw Thayer (CDH) wil naar eigen zeggen minder verkeer, meer samenhorigheid door multiculturaliteit te bevorderen en lokale burgerinitiatieven vleugels geven. “We moeten de levenskwaliteit van de Woluwenaars bewaren,” klinkt het.

Ook de partij Demos komt op in gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe met Jean-Louis Pont als lijsttrekker. 

 

Meest gelezen