Wat staat er op het spel in Vorst?

De meerderheid komt niet zonder kleerscheuren uit de voorbije zes jaar. Van een voorakkoord om verder te besturen is dan ook geen sprake. Burgemeester Marc-Jean Ghyssels (PS) heeft één voordeel: de meeste van zijn uitdagers hebben een pak minder ervaring.

Bijna alle partijen, meerderheid en oppositie, pleiten in hun programma voor een betere band met de burger. Dat is geen toeval, want de voorbije jaren groeide het wantrouwen tussen het bestuur en een deel van de bevolking. Vooral bij sommige ouders had het gemeentebestuur het al vroeg verkorven. Steen des aanstoots was een veelbesproken nieuw reglement van inwendige orde in de scholen dat ongemeen streng was voor laatkomers.

Aangezien het reglement werd goedgekeurd met een wisselmeerderheid zaaide de kwestie ook tweedracht tussen coalitiepartners PS en Ecolo. Ook over het beheer van het OCMW gingen beide partijen met elkaar in de clinch. Burgemeester Ghyssels verweet OCWM-voorzitter Stéphane Roberti een slecht beheer, maar volgens de groenen gaat het in wezen om een verschil in visie. Door Roberti naar voren te schuiven als kandidaat-burgemeester bevestigt Ecolo alvast het vertrouwen in zijn beleid.

Voor de Nederlandstaligen blijft het dossier van de nieuwbouw voor basisschool De Puzzel onopgelost. Het dossier bleef haperen in de vergunningsprocedure en zowel Groen als Open VLD stelt steeds uitdrukkelijker vragen bij de gekozen locatie, tussen twee spoorbermen achter Wiels.

Los van de problemen en de wat moeizame start zijn er wel dingen in gang gezet, zoals de stadsvernieuwing rond het Sint-Denijsplein, in het centrum van de gemeente. De verkommerde Abdij van Vorst krijgt mede door de inbreng van Europees geld een nieuwe bestemming als cultuurpool, met onder meer de bestaande muziekacademie en een nieuwe (Franstalige) bibliotheek. De renovatie van het gemeentehuis, in statige art deco, is ondertussen redelijk gevorderd. Die projecten zullen echter maar hun beslag krijgen in de volgende legislatuur.

Welke ploeg de lintjes zal mogen knippen, is moeilijk te voorspellen. Door de ruis op de lijn tussen PS en Ecolo lijkt een voortzetting van de huidige coalitie onwaarschijnlijk. Verschillende meerderheden zijn denkbaar, afhankelijk van de verkiezingsuitslag. Zo is het afwachten of Ecolo-Groen nog kan groeien na twaalf jaar in de meerderheid en of PTB stemmen kan afsnoepen van een PS die onder Ghyssels veilig in het centrum zit.

De burgemeester heeft wel het voordeel dat de oude boegbeelden bij de concurrenten ondertussen een stap opzij hebben gezet. Bij CDH is gemeenteraadslid Laurent Hacken de lijsttrekker nadat Catherine van Zeeland het na de laatste stembusgang voor bekeken heeft gehouden. Bij de MR waagt voormalig stemmenkanon Corinne De Permentier zich niet aan een comeback. In plaats daarvan stuurt ze haar zoon Cédric het veld in. De prille twintiger wil voor een nieuwe wind zorgen bij de liberalen, maar zijn ploeg mist ervaring. Bij de groenen is voormalig minister Evelyne Huytebroeck lijstduwer.

Stille kracht DéFI, met schepen en parlements­lid Marc Loewenstein, maakt misschien nog het meeste kans om verder te besturen. De partij van Olivier Maingain toonde zich de voorbije jaren de trouwste partner van de PS, maar wordt ook door de jonge oppositiekrachten als mogelijke medestander gezien.

De inzet

Burgemeester Ghyssels wil zijn beleid graag voortzetten, maar Ecolo is niet happig om met hem verder te werken en wil liever zelf de sjerp veroveren. Het is ook niet uit te sluiten dat de jonge lijsttrekkers bij MR en/of CDH voor een verrassing zorgen.

De Vlaamse schepen

Aftredend schepen voor Nederlands­talige Aangelegenheden Jutta Buyse (SP.A) komt opnieuw op, maar heeft geen zin in een nieuw mandaat. Met een opvallend groot aantal Nederlandstalige kandidaten belooft de strijd om haar opvolging interessant te worden. SP.A haalde Fatima Abbach, bekend van de Diwan Awards, naar de politiek. Bij Ecolo-Groen is Kris Vanslambrouck de kandidaat-schepen. CD&V haalde Emmanuel Boodts naar Vorst. Bij Open VLD is Alexander Billiet de kopman. En dan is er ook nog onafhankelijke Camille Rongé, de nestor van de gemeenteraad.

Lijsttrekkers aan het woord, wie wil wat?

Marc-Jean Ghyssels (LB): “Er zijn de voorbije jaren veel projecten opgestart die we tot een goed einde willen brengen zoals een nieuwe crèche, de nieuwe cultuurpool rond de abdij en de renovatie van het gemeentehuis.”

Cédric Pierre-De Permentier (MR): “Met de oprichting van wijkraden willen we de bevolking meer betrekken bij het bestuur. In het gemeentelijk onderwijs moeten we orde op zaken stellen. Op mobiliteitsvlak verwerpen we een algemene zone 30. We bekijken op welke assen de maximumsnelheid 50 per uur kan blijven.”

Stéphane Roberti (Ecolo-Groen): “We moeten naar een nieuw partnerschap met de burger, waarbij die bijvoorbeeld zelf kan beslissen over een deel van het budget. Ook willen we verder werken aan een betere luchtkwaliteit en levenskwaliteit, met een groenere openbare ruimte op maat van kinderen.”

Laurent Hacken (CDH): “De voorbije jaren is er niets gedaan voor kleine handelaars. Wij willen buurtwinkels stimuleren. Vorst heeft ook nood aan nieuwe sportinfrastructuur, in de eerste plaats een zwembad.”

Marc Loewenstein (DéFI): “Door in te zetten op goed bestuur en transparantie kunnen we het vertrouwen herstellen tussen de burger en de politiek, We pleiten ook voor een verlaging van de personenbelasting. Zo kunnen we de eerdere verhoging van de onroerende voorheffing compenseren.”

Stéphanie Koplowicz (PTB-PVDA): “Alle leerlingen moeten gratis schoolmateriaal krijgen en ook uitstappen en maaltijden moeten gratis worden. Zo verhogen we de slaagkansen van de kinderen. Voor grote bouwprojecten moet er een quotum van dertig procent sociale woningen komen.”

Nog partijen die opkomen in gemeente Vorst zijn: Forest En Mieux met Sophie Michez als lijsttrekker en Chrétien met Brandi Cecere als lijsttrekker. 

Meest gelezen