Wat betekenen de resultaten van "CurieuzeNeuzen" voor mijn gezondheid? 4 vragen en 4 antwoorden

Uit het onderzoek "CurieuzeNeuzen" van De Standaard, Universiteit Antwerpen en de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat de luchtkwaliteit in Vlaanderen relatief goed is. Al zijn er grote verschillen. Maar wat betekent dit voor de gezondheid? En waarom scoren de steden zo slecht? 4 vragen, 4 antwoorden. 

1. Is slechte luchtkwaliteit schadelijk voor mijn gezondheid?

Het antwoord is simpel: ja. Lucht met stikstofdioxide (NO2) heeft ernstige effecten op onze gezondheid. "Als we die lucht inademen, dan komt een deel via de longblaasjes in ons lichaam terecht", verklaart professor Tim Nawrot, milieu-epidemioloog aan de UHasselt. "In de longen kan stikstofdioxide allerlei ontstekingen veroorzaken en tot kortademigheid en astma leiden. Ook hart- en vaatproblemen zijn mogelijke gevolgen."

"Recente studies wijzen ook op een verband tussen een hoge blootstelling aan stikstofdioxide en de ontwikkeling van dementie," voegt professor Nawrot er aan toe. "Algemeen kan je stellen dat stikstofdioxide 9 maanden van je leven kan kosten. Er zijn maar weinig andere stoffen die zo'n impact op de volksgezondheid hebben".

2. Waarom scoren steden zo slecht?

Uit het onderzoek van CurieuzeNeuze blijkt dat steden gemiddeld slecht scoren. Die ongezonde luchtkwaliteit heeft verschillende oorzaken. Steden worden ten eerste omgeven door snelwegen. Antwerpen, de slechtste leerling van de klas, ligt vlak naast een bijzonder drukke snelweg. Daar bovenop komt nog eens de vervuiling van de haven en de vele industrie. "Antwerpen is simpelweg moeilijk te verluchten" verklaart professor Filip Meysman van de Universiteit Antwerpen. De vuile lucht blijft er hangen. Nog voor er 1 auto in de stad heeft gereden, is er al een relatief slechte luchtkwaliteit. 

3. Is luchtverontreiniging door verkeer hetzelfde als fijn stof?

Neen. Het project van "CurieuzeNeuzen" focust op de luchtverontreining door verkeer. Daarvoor hebben ze de hoeveelheid van 1 stof, namelijk stikstofdioxide (NO2) gemeten. Stikstofdioxide ontstaat bij de verbranding van motoren, kortom wanneer we met de wagen rijden. Het is een bruinrood gas, het ruikt slecht, het overleeft in de atmosfeer en het berokkent schade aan mens en milieu. 

Fijn stof is een mengsel van verschillende gassen. Vooral de uitstoot van huishoudens, vooral door houtkachels, veroorzaakt fijn stof. 

4. De luchtkwaliteit in mijn buurt is goed, moet ik mij dan geen zorgen maken?

Ook hier is het antwoord neen. "Onderzoek wijst uit dat we maar een derde van de verkeersvervuiling opdoen in onze woning. De rest doen we op onderweg of waar de dag doorbrengen" vertelt Ine Renson, journaliste bij De Standaard die het onderzoek "CurieuzeNeuzen" opvolgde. "Wanneer je in de file staat, zijn de concentraties stikstofdioxide 2 tot 5 keer hoger dan thuis. Iemand die woont in een streek met weinig stikstofdioxide in de lucht, maar eerst in de file staat en dan gaat werken in Antwerpen, heeft een hogere blootstelling aan slechte lucht dan iemand die in Antwerpen woont en met de fiets gaat werken in Wilrijk." 

Meest gelezen