Videospeler inladen...

Unizo fors over mogelijk stroomtekort: "We zijn toch geen land in de brousse?"

Danny Van Assche, de topman van Unizo, roept de regering op om eindelijk werk te maken van de “energienorm”, vergelijkbaar met de loonnorm. Zo kunnen bedrijven de stijgende kosten van elektriciteit beter onder controle houden. De zelfstandigenorganisatie wil ook dat bedrijven de stroom die ze zelf opwekken via windmolens of zonnepanelen makkelijker zelf kunnen gebruiken, ook bij een mogelijke stroomuitval. 

Niet alleen de mogelijke stroomuitval, ook de stijgende stroomprijzen door de schaarste zijn problematisch, vindt Unizo, zeker omdat de prijzen de voorbije maanden al gestegen zijn. De zelfstandigenorganisatie legt daarom een voorstel op tafel in het Eén-magazine ‘De Markt’.  “Dat voorstel komt niet alleen van ons, het staat  zelfs in het regeerakkoord, namelijk dat er een soort van energienorm komt. We hebben de loonnorm, die zegt dat de lonen maar een bepaald gedeelte mogen stijgen om concurrentieel te blijven met de ons omringende landen. Wel, wij zeggen dat je ook een energienorm nodig hebt. Dat wil zeggen dat onze energieprijs vergelijkbaar moet zijn met de ons omliggende landen,” zo zegt Van Assche met aandrang. 

Unizo begrijpt niet waarom het er nu nog niet is. “In deze regering is er een minister die alleen bevoegd is voor energie, die al vier jaar de tijd heeft gehad om zowel plannen te maken rond de bevoorradingszekerheid en het invoeren van deze energienorm. We begrijpen dus niet dat we nu in een situatie zitten die eerder een bananenrepubliek waardig is, dan een geïndustrialiseerd land als België”.

Zelf-opgewekte energie verbruiken

15 jaar geleden besliste België dat zij van kernenergie zal afstappen, maar Unizo is niet tevreden over het verloop van de zaken: “Al 15 jaar lang ontbreekt het aan een goed  plan om met alternatieven te komen.”, vertelt van Assche. Eén van de mogelijkheden volgens Unizo is om energie decentraal te produceren. Bedrijven kunnen zelf energie opwekken via windmolens of zonnepanelen. Ondernemingen kunnen die geproduceerde stroom zelf gebruiken of delen met andere ondernemingen, “maar er moeten wel rechtstreekse aansluitingen komen en dat is in België niet zo gemakkelijk”, voegt hij eraan toe.

Het kan toch niet zijn dat je in een land als België een generator moet voorzien zoals in de brousse om aan elektriciteit te geraken

Danny Van Assche, topman Unizo

Heel wat bedrijven rekenen nu op generatoren als de stroom uitvalt. De Unizo-topman vindt dat dat absoluut niet kan: “Het kan toch niet zijn dat je in een land als België een generator moet voorzien zoals in de brousse om aan elektriciteit te geraken. Wij zijn een modern land, één van de rijkste te wereld, ik ga ervan uit dat de overheid ervoor kan zorgen dat wij beleveringszekerheid hebben”, aldus Danny Van Assche, topman van Unizo. 

Meest gelezen