Wat staat er op het spel in Anderlecht?

Eric Tomas (PS) wil maar al te graag zijn carrière afsluiten met een tweede ambtstermijn als burgemeester. Zijn grootste concurrent zit binnen de meerderheid: eerste schepen Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) zet alles op alles om de sjerp te heroveren. 

Onder het motto ‘never change a winning team’ trekt burgemeester Eric Tomas opnieuw een brede lijst met kandidaten van de PS, SP.A, CDH en onafhankelijken. De zeventigjarige chemicus hoopt zijn mandaat te verlengen en zou in de loop van de legislatuur de fakkel doorgeven. 

Zijn meerderheid kan alvast een aardig bilan voorleggen. De begroting is op orde, en er is heel wat geïnvesteerd in scholen en andere voorzieningen. Dat was nodig, want de bevolking groeit als kool. Die groei zal zich bovendien doorzetten, en dus komen er nieuwe wijken aan Erasmus en het Biestebroekdok.

Evengoed kan die herwonnen dynamiek van de gemeente afstralen op coalitiepartner MR. Eerste schepen Gaëtan Van Goidsenhoven, bevoegd voor Stedenbouw, wil maar al te graag zelf opnieuw burgemeester worden. Dat ambt viel hem als jonkie al eens in de schoot na de onverwachte dood van zijn mentor Jacques Simonet in 2007. Bij de verkiezingen in 2012 haalde ‘Van Goids’ een goede persoonlijke score, maar zijn lijst deed het minder goed dan die van Tomas.  

Zo werd de samenwerking tussen socialisten en liberalen voortgezet, maar met een andere krachtsverhouding. Het was trouwens niet altijd rozengeur en maneschijn tussen de twee partners. Door een gebrek aan eensgezindheid werd bijvoorbeeld gedraald met de toekomstplannen voor het Dapperheidsplein. 

Daarnaast blijft de gemeente geconfronteerd met hardnekkige problemen. Netheid blijft een thema, ondanks de inspanningen van schepen Elke Roex (SP.A). Hoewel de criminaliteit al jaren daalt en de meerderheid investeerde in nabijheidspolitie, staat ook veiligheid nog altijd op de agenda. Daar lieten de schermutselingen in de Peterboswijk enkele maanden terug geen twijfel over bestaan.

Los van de vraag wie burgemeester wordt, is het uitkijken of de twee traditionele machtsblokken, blauw en rood-oranje, opnieuw voor een grote coalitie gaan. Bij de oppositie zijn Ecolo-Groen en DéFI de meest voor de hand liggende kandidaten om mee te besturen. De groenen hebben ambitie, maar het is afwachten of hun lijsttrekker voldoende gewicht in de schaal kan leggen. DéFI doet het goed in de peilingen, maar kende in Anderlecht een bewogen legislatuur. Twee gemeenteraadsleden keerden de partij de rug toe. Onlangs kon de partij wel een voormalig PS-gemeenteraadslid strikken.

CD&V en zeker N-VA, allebei goed voor twee raadsleden, maken minder kans om in een coalitie te worden opgenomen. Verder is het uitkijken of Vlaams Belang zijn enig overgebleven gemeenteraadslid in Brussel kan behouden. Volgens peilingen is ook het zitje van de lijst Islam bedreigd. De PTB zou dan weer haar opwachting kunnen maken in de gemeenteraad.

De inzet

Zowel burgemeester Eric Tomas (PS) als eerste schepen Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) dingt naar een tweede ambtstermijn als burgemeester. De winnaar kan bepalen of de coalitie van de traditionele machtspartijen al dan niet wordt voortgezet.

De Vlaamse schepen

Schepen Elke Roex (SP.A) investeerde onder meer in onderwijs, met bijvoorbeeld een eerste gemeentelijke freinetschool, en probeerde voor een nieuwe wind te zorgen in het Nederlandstalig cultuurbeleid. Bij de meeste andere Vlaamse partijen is er sprake van een aflossing van de wacht. CD&V+ komt alleen op met Anne Mertens als lijsttrekker. Kopman bij Open VLD is Lionel Bajart. N-VA schuift twintiger Gilles Verstraeten naar voren. De eerste kandidate bij Groen is Susanne Müller-Hübsch. Bij Vlaams Belang hoopt Louis Bogemans zijn zitje te behouden.

Lijsttrekkers aan het woord, wie wil wat?

Eric Tomas (PS-SP.A-CDH): “Door de bevolkingsgroei moeten we blijven investeren in nieuwe scholen, crèches, sportinfrastructuur en betaalbare woningen, in alle wijken. Om de criminaliteit verder te doen dalen, willen we blijven inzetten op nabijheidspolitie.”

Gaëtan Van Goidsenhoven (MR-Open VLD-IC): “Anderlecht wordt opnieuw aantrekkelijk voor bewoners en investeerders. Met een Renaissancepact in elke wijk willen we die dynamiek aanwakkeren en Anderlecht optillen. Dat gaat over economie, maar ook over openbare ruimte, met bijvoorbeeld een netheidspolitie.” 

Jérémie Drouart (Ecolo-Groen): “Met een beter bestuur willen we het vertrouwen van de burgers in de politiek terugwinnen. We willen burgers meer betrekken bij het bestuur, zodat ze zich gaan identificeren met projecten.”  

Alain Kestemont (DéFI): “We willen extra investeren in manschappen en materiaal zodat de politie de veiligheid kan garanderen. Daarnaast willen we bestuurders die hun ambt niet combineren met een andere job.” 

Anne Mertens (CD&V+): “De inwoners moeten opnieuw trots zijn op Anderlecht. De wijken moeten veilig en leefbaar zijn, met plaats voor ontmoeting. We willen veel meer investeren in infrastructuur voor de fiets. Nederlandstalige cultuurinitiatieven moeten we verbreden en versterken.”

Gilles Verstraeten (N-VA): “Wij gaan voor een veilig en welvarend Anderlecht. Om het netheidsprobleem aan te pakken willen we camera’s plaatsen, meer sanctionerende ambtenaren en strengere sancties. In de strijd tegen onveiligheid pleiten we voor buurtinformatienetwerken.”

Andere partijen die een lijst indienden voor gemeente Anderlecht zijn: Vlaams Belang met Louis Bogemans als lijsttrekker, PTB-PVDA met Giovanni Bordonaro als lijsttrekker, La Droite met Bernard Van Damme als lijsttrekker en tenslotte de partij Nation met Guy Vandenkerckhoven op nummer één. 

Meest gelezen