Creative Commons Attribution 3.0 License

Wat staat er op het spel in de provincie Vlaams-Brabant?

Op 14 oktober stemt u niet alleen voor een nieuw gemeentebestuur, maar ook voor wie uw provincie mag leiden. Al staan die provinciale verkiezingen wat in een schaduwhoekje, toch blijven ze een belangrijke bovenlokale graadmeter, een levensechte peiling zeg maar, met het oog op de Vlaamse verkiezingen volgend jaar. Zo ook in Vlaams-Brabant. Zal N-VA dit keer mee kunnen besturen?

Het provinciebestuur in Vlaams-Brabant wordt flink afgeslankt. In 2012 waren er nog 72 raadsleden en 6 gedeputeerden in Vlaams-Brabant, na deze verkiezingen halveert het aantal raadsleden en valt het aantal gedeputeerden terug op 4.  Die afslanking heeft te maken met het feit dat de provincies sinds begin dit jaar niet meer bevoegd zijn voor cultuur, sport, welzijn en jeugd. De provincie blijft bevoegd voor belangrijke bevoegdheden als ruimtelijke ordening, mobiliteit  en waterlopen.  

De afgelopen legislatuur nam de provincie het investeringsfonds Vlabinvest over van de Vlaamse overheid. Die organisatie zorgt voor de bouw van nieuwe, betaalbare woningen in 39 gemeenten rond Brussel.

De provincie verloor de bevoegdheid over welzijn, maar kan via Vlabzorginvest nog jaarlijks 2,5 miljoen euro investeren in infrastructuur voor welzijnsvoorzieningen . Ze wil zo de achterstand in het welzijnsaanbod in Vlaams-Brabant wegwerken.

De provincie nam ook maatregelen tegen wateroverlast, zoals erosiebestrijding in 35 gemeenten en subsidies in vijf gemeenten voor burgers die hun huis beschermen. Ze nam ook het over van 800 km waterlopen.  Dat was vroeger gemeentelijke materie.

De provincie bouwde het fietssnelwerk in Vlaams-Brabant verder uit en betaalde de aanleg van een aantal fietssnelwegen.

Verder ging er veel aandacht naar het klimaatneutraal maken van de provincie. Er werd een energiekansenkaart opgesteld om te zien welke hernieuwbare energiebronnen mogelijk zijn op welke locatie, samenaankopen georganiseerd van zonnepanelen en dergelijke en 642 ha natuurgebied gekocht. De provincie stelde ook een ‘Visienota Ruimte’ op om de noden op vlak van klimaat, mobiliteit en economie in goede banen te leiden. Voor de stationsomgevingen van Aarschot, Haacht, Tienen en Diest werden plannen opgemaakt en op zes jaar tijd werd ruim 8,5 miljoen euro geïnvesteerd in de recreatievoorzieningen in de provinciedomeinen.

 

De oppositie in de provincieraad

Oppositiepartij N-VA heeft kritiek op subsidies die worden toegekend aan sportactiviteiten.  De provincie is immers niet meer bevoegd voor persoonsgebonden zaken.  De subsidies zouden bovendien zonder reglement worden toegekend aan ‘bevriende organisaties’.  Fractieleidster van N-VA Linda Van den Eede ziet ook een ander minpunt: ‘het opsmukken van de cijfers in het budget en meerjarenplanning wanneer die niet aan de vooraf gestelde normen voldoen’. Over de ingrepen ter voorkoming van wateroverlast zijn ze wel positief.

De Franstalige oppositiepartij UF vindt de keuze voor het thema van groene ruimten en biodiversiteit is een goede zaak.   Fractieleider Frederic Petit benadrukt dat de UF deze legislatuur de meerderheid in 99 procent van de beslissingen gesteund heeft. Petit betreurt wel dat het provinciebestuur te eenzijdig focust op de bevordering van de Vlaamse cultuur en te weinig aandacht en ondersteuning biedt aan de andere culturen in de provincie zoals de Franse, Spaanse.

Wie doet het met wie?

In 2012 werd de N-VA de grootste partij, gevolgd door CD&V. Met uitzondering van Groen, dat zijn 7 zetels behield verloren in 2012 alle andere partijen. Ondanks het feit dat N-VA de winnaar was van de verkiezingen werd ze niet opgenomen in het provinciebestuur. CD&V, SP.A en Open VLD, die al sinds de oprichting van de provincie Vlaams-Brabant in 1995 deel uitmaken van de deputatie, bestuurden verder maar namen Groen op in hun bestuur om aan een meerderheid te geraken.

Alhoewel N-VA duidelijk laat verstaan dat voor haar de provincies mogen afgeschaft worden, zet de partij tijdens de campagne haar grote kanonnen in. Ben Weyts duwt in Halle-Vilvoorde en Theo Francken in Leuven. 

De SP.A, die zich het duidelijkst uitspreekt voor een sterk provinciebestuur, heeft Louis (in Leuven) en zoon Bruno Tobback (Halle-Vilvoorde) als lijstduwers. De ministers Maggie De Block (Halle-Vilvoorde) en Koen Geens (Leuven) duwen de lijst van Open VLD en CD&V, Gwendolyn Rutten doet dat in Leuven.

Alle gedeputeerden zijn voor hun partij lijsttrekker in hun kieskring. In Halle-Vilvoorde trekken Tom Dehaene (CD&V) en Walter Zelderloo (Open VLD) hun lijst, in het Leuvense doen Monique Swinnen (CD&V), Tie Roefs (Groen), Ann Schevenels (Open VLD) en Marc Florquin (SP.A) dat. Gunther Coppens trekt de lijst voor de N-VA in Halle-Vilvoorde, Bart Nevens doet hetzelfde voor Leuven.

Meest gelezen