Videospeler inladen...

Joke Schauvliege over "Curieuze­Neuzen": "Steden en gemeenten moeten een schepen van Luchtkwaliteit krijgen"

De nieuwe lokale besturen doen er goed aan een schepen van Luchtkwaliteit in hun college op te nemen. Dat zegt Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) in een reactie op de resultaten van "CurieuzeNeuzen". Ook andere politici trekken conclusies.

"Een dubbel resultaat": zo omschrijft Schauvliege de uitkomst van "CurieuzeNeuzen" in een reactie aan VRT NWS. Uit dat grootschalige onderzoek van De Standaard, de Universiteit Antwerpen en de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat bijna 1 miljoen Vlamingen in vervuilde lucht wonen, maar ook dat de verschillen lokaal erg groot zijn.

"Dit bevestigt wat onze metingen al jaren aangeven: de luchtkwaliteit verbetert en globaal genomen valt het mee, maar er zijn enorme lokale verschillen en er zijn nog heel wat plekken in Vlaanderen waar het beter kan. Dat is dan vooral aan het verkeer gelieerd."

Volgens Schauvliege zijn de oplossingen vooral lokaal te vinden en hiervoor doet ze een oproep tot de nieuwe lokale besturen die vanaf januari aan de slag gaan. "Ik hoop dat veel steden en gemeenten een schepen voor Luchtkwaliteit krijgen."

De minister kijkt ook in eigen boezem. "Als minister kunnen we een goed kader scheppen. Dat hebben we ook gedaan door lage-emissiezones mogelijk te maken."

Gent en Mechelen

Ook voorzitter Meyrem Almaci van Groen verwijst naar de positieve invloed van lokale ingrepen op de luchtkwaliteit. "In Gent en Mechelen heeft het bestuur voor een circulatieplan en een autoluw centrum gekozen", zegt ze. "Dat werpt vruchten af."

"We hoeven ons dus niet bij de slechte resultaten op sommige plaatsen in Vlaanderen neer te leggen. We kunnen beslissingen nemen en ingrepen doen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Vandaar dat wij zeggen: laat 14 oktober een kantelpunt voor schone lucht worden. Wij willen overal coalities voor schone lucht."

Het Gentse stadsbestuur reageert tevreden op de verbeterde luchtkwaliteit in de stad. "Dt is een bewijs dat het circulatieplan werkt", zegt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen).  Burgemeester Daniël Termont (SP.A) heeft het over "het correcte beleid om de Gentenaars de gezonde lucht te geven die ik hen heb beloofd".

Antwerpen

Schepen van mobiliteit Koen Kennis (N-VA) van Antwerpen stelde een maand geleden in "Terzake" nog dat zijn stad dezelfde stappen vooruit zet op vlak van luchtkwaliteit als Gent. Uit "CurieuzeNeuzen" blijkt evenwel dat Antwerpen 1 van de slechtste leerlingen van de klas is.

Echt verwonderd is Kennis niet. "Antwerpen heeft het grootste maritiem-industriële complex van Europa en ligt op een trans-Europees netwerk van wegen."

"Voor de rest stel ik vast dat we al heel wat maatregelen nemen om de luchtkwaliteit in Antwerpen te verbeteren. We hebben hiervoor een plan met 100 punten, een heleboel kleine en grote maatregelen samen. De lage-emissiezone is de bekendste maatregel, maar het gaat ook om warmtenetten die de uitstoot van gebouwen verminderen."

Meest gelezen