Wolf & Wolf

Wat staat er op het spel in de provincie West-Vlaanderen?

Op 14 oktober stemt u niet alleen voor een nieuw gemeentebestuur, maar ook voor een nieuw provinciebestuur. Al staan die provinciale verkiezingen wat in de schaduw van de gemeenteraadsverkiezingen, ze blijven een belangrijke bovenlokale graadmeter, zeker met het oog op de Vlaamse verkiezingen van volgend jaar. Het huidig bestuur van CD&V, SP.A en Open VLD mag alvast een pak pluimen op z’n hoed steken. Het heeft West-Vlaanderen op de internationale kaart gezet met de indrukwekkende herdenkingen van 100 jaar Eerste Wereldoorlog. Het volledig vernieuwde Zwin is twee jaar open gegaan als een eigentijds natuurpark. En ook andere provinciale domeinen werden vernieuwd en uitgebreid.

Het worden historische verkiezingen voor de provincie, want tijdens de afgelopen legislatuur heeft Vlaanderen de provincies afgeslankt. De bevoegdheden welzijn, cultuur, sport en jeugd zijn weggevallen. Er blijven wel nog belangrijke taken over: toerisme, provinciale domeinen, waterbeheersing, ruimtelijke ordening, economie en landbouw.

Dure plekjes

Nu zetelen nog 72 raadsleden in de provincieraad, na de verkiezingen zullen dat er maar 36 meer zijn, een halvering dus. Ook het aantal gedeputeerden vermindert van zes naar vier. Dus de plaatsen worden duur in de provincie!

Na jaren met een bestuur van CD&V en SP.A kwam zes jaar geleden Open VLD mee in de coalitie. Dus deze legislatuur stond een klassieke tripartite aan het roer.

Het Zwin en andere domeinen

Veel mensen denken bij de provincie automatisch aan de provinciale domeinen. Want dat is een erg ‘zichtbare’ bevoegdheid van de provincie: iedereen kan ervan genieten. West-Vlaanderen heeft 20 provinciale domeinen. Onlangs nog ging het twintigste domein open: de Ijzerboomgaard in Diksmuide. Er werd flink geïnvesteerd in de Gavers in Harelbeke, dat een sport-en avonturendomein is geworden. En ook domein Bergelen in Gullegem is vernieuwd.

Maar de belangrijkste realisatie van dit bestuur is ongetwijfeld het Zwin. Twee jaar geleden ging het Zwin weer open, als een eigentijds natuurpark met een prachtig nieuw bezoekerscentrum en volledig heraangelegd natuurdomein erachter. Kostprijs: 20 miljoen Euro. Alle partijen in de provincieraad zijn ’t erover eens dat het Zwin erg geslaagd is. Maar de oppositie is ook kritisch: het domein moet opbrengen en de bezoekersaantallen blijven onder de verwachtingen, zegt ze. Dit jaar zullen 300 000 mensen het Zwin bezocht hebben. Groen vindt dat het Zwin niet goed bereikbaar is met het openbaar vervoer.

Gone West

De herdenkingsjaren van 100 jaar Eerste Wereldoorlog zijn bijna achter de rug. De provincie West-Vlaanderen krijgt lof op alle banken voor haar grote herdenkingsproject ‘Gone West’. Onder die noemer zijn heel wat initiatieven samengebracht om de Grote Oorlog te herdenken. En het provinciebestuur heeft die gecoördineerd en vaak ook georganiseerd. Denk maar aan het bijzonder succesvolle Lichtfront, maar ook aan het Waterfront, de 30.000ste Last Post, het beeldjesproject Coming World Remember Me in de Palingbeek in Zillebeke en Peace to the World van Wim Opbrouck afgelopen zomer nog in Ieper.

Al die herdenkingen gaven het toerisme in de Westhoek een grote boost. Tussen 2014 en 2017 kwamen 2,3 miljoen bezoekers naar de Westhoek, meer dan de helft is buitenlander. Grote uitdaging is nu: wat na 2018? De meerderheidspartijen willen de heropbouw na de Eerste Wereldoorlog uitspelen als nieuw toeristisch thema. Want de Westhoek was platgebombardeerd en moest in de jaren na 1920 weer opgebouwd worden. Vlaams Belang vindt dat de Westhoek niet onder een glazen stolp moet gestoken worden, maar ook voor z’n andere toeristische troeven – de rust en het open landschap – moet uitgespeeld worden. Voor Open VLD en N-VA mag het logiesaanbod nog uitgebreider en vernieuwender. Groen wil inzetten op sociaal toerisme.

Fietspaden

Ook iets waar de provincie sterk op inzet is de aanleg van fiets-en wandelpaden. Zowel recreatieve fietspaden als de zogenaamde fietssnelwegen, om vlot een langere afstand naar werk of school te kunnen fietsen. Met geld van de provincie en van Vlaanderen kunnen gemeenten goeie fietspaden langs belangrijke verbindingswegen laten aanleggen. De gemeente betaalt alleen voor de voorbereidende werken aan rioleringen en funderingen. De aanleg van het pad zelf betalen Vlaanderen en de provincie.

De provincie West-Vlaanderen was de eerste provincie die paden heeft aangelegd in oude spoorwegbeddingen. Denk maar aan de Frontzate tussen Nieuwpoort en Diksmuide of de Stroroute van Zonnebeke naar Roeselare. Die paden geven een nieuwe dynamiek aan de dorpen erlangs. En ze overstijgen de gemeenten, omdat ze door meerdere gemeenten lopen. De oppositie vraagt alleen nog maar meer van dat.

Net zoals ze ook vindt dat de provincie moet blijven investeren in waterbeheersingswerken. Afgelopen legislatuur werd 7 miljoen Euro geïnvesteerd in bufferbekkens. “Droge voeten voor alle West-Vlamingen” is voor alle partijen de ambitie.

Wie doet het met wie?

Spannende verkiezingen dus, omdat er zoveel verandert: maar 36 zitjes meer te verdelen in plaats van vroeger 72. De zitjes worden verdeeld in 3 kiesdistricten: Brugge, Kortrijk-Roeselare-Tielt en Oostende-Westhoek. In die drie districten komen andere kandidaten op.

Zes jaar geleden was CD&V nog nipt de grootste partij, maar kan ze dat blijven ? N-VA volgde op de voet, met maar twee zetels minder. Dus als N-VA in de provincie op het nationale succes van N-VA kan meesurfen, kan de partij provinciaal de grootste worden. Maar N-VA is tegen de provincies, wil ze volledig afschaffen. CD&V niet. Valt dat te rijmen?

Het lijkt geen geheim dat CD&V, SP.A en Open VLD hun samenwerking wel willen verderzetten. Ze hebben de afgelopen zes jaar goed samengewerkt. Dat hebben alle gedeputeerden altijd openlijk gezegd. Of praten de liberalen toch ook al met N-VA?

Afwachten, wat de kiezer beslist op 14 oktober. Feit is dat die voor de provincie meer voor partijen dan voor mensen kiest. En dat de partijhoofdkwartieren de provincieraadsverkiezingen daarom met argusogen volgen: het zijn levensechte peilingen voor de Vlaamse verkiezingen van mei volgend jaar…

 

 

 

Meest gelezen