AP

"Vergrijzingsgolf in ontwikkelingslanden zwaar onderschat"

Naar aanleiding van de internationale dag van de ouderen, op 1 oktober, pleiten de Vlaamse ouderenverenigingen en de ontwikkelingsorganisaties Wereldsolidariteit, FOS en Trias voor een grotere sense of urgency rond de vergrijzing in ontwikkelingslanden. "We verwachten een verdrievoudiging van het aantal ouderen in tal van ontwikkelingslanden op amper 30 jaar tijd", stellen de organisaties op basis van cijfers van de Verenigde Naties. "We moeten de handen dringend sterker in elkaar slaan om hen kwalitatieve gezondheidszorg te kunnen bieden", stelt de Vlaamse Ouderenraad.

Niet alleen de Westerse landen vergrijzen. Vooral in ontwikkelingslanden neemt het aantal ouderen in verhouding enorm toe, zo blijkt uit cijfers van de bevolkingsdivisie van de Verenigde Naties (VN).

"In een land als Oeganda gaat het over een sprong van 1 miljoen naar 4 miljoen 65-plussers op één generatie. We pleiten voor een veel grotere sense of urgency, ook binnen het Belgische ontwikkelingsbeleid", stelt Nils Vandenweghe, directeur van de Vlaamse Ouderenraad.

Gezondheid is daarbij voor de organisaties een cruciale schakel. "Ouderen die langer gezond blijven, kunnen langer zelfstandig blijven wonen, economisch actief blijven, de zorg voor kleinkinderen opnemen, professionele ervaring met jongeren delen, en ga zo maar door. En met de juiste omkadering kunnen ook zorgbehoevende ouderen een belangrijke meerwaarde blijven betekenen voor hun omgeving".

Die omkadering vraagt volgens de Vlaamse Ouderenraad, om specifieke aandacht. Er is veel meer nood aan langdurige zorg, gericht op gezondheidsproblemen die samenhangen met een hogere leeftijd, die er nu onvoldoende is in veel ontwikkelingslanden. 

Meest gelezen