Hoe groen is mijn partij? Milieuorganisaties quoteren partijen in grootste Vlaamse steden

Kiezers in de tien grootste steden van Vlaanderen kunnen vanaf nu terecht op een website om na te gaan welke partijen welke milieumaatregelen willen nemen in de volgende legislatuur. Een tijdelijke coalitie van onder meer Bond Beter Leefmilieu, Fietsersbond, Greenpeace en Kom Op Tegen Kanker geeft de partijen per stad een score, afhankelijk van hoeveel maatregelen ze bereid zijn te nemen.

De milieuorganisaties achter www.kiesschonelucht.be peilden naar de bereidheid van de partijen om tien maatregelen door te voeren, gericht op luchtkwaliteit en verkeersveiligheid. Het gaat onder meer over de invoering van een circulatieplan en een lage-emissiezone, investeren in laadpalen voor elektrische wagens en in voetgangerszones en fietsnetwerken.

De maatregelen hebben in de meeste steden een groot draagvlak bij de partijen, zegt Bond Beter Leefmilieu. "We staan versteld van de grote bereidwilligheid van de meeste politieke partijen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het besef dat het zo niet verder kan met de vervuiling door verkeer is duidelijk doorgedrongen", zegt beleidsmedewerker Laurien Spruyt.

We staan versteld van de grote bereidwilligheid van de meeste politieke partijen om de luchtkwaliteit te verbeteren

Laurien Spruyt (Bond Beter Leefmilieu)

De partijen zijn vooral bereid om emissievrij openbaar vervoer te voorzien, maar ook het weren van doorgaand autoverkeer uit de stadscentra is een populaire maatregel. Een lage-emissiezone blijkt dan weer op minder steun te kunnen rekenen.

SP.A en Groen blijken gemiddeld het best te scoren, Vlaams Belang bengelt onderaan.

De website is een initiatief van Bond Beter Leefmilieu, Fietsersbond, Greenpeace, Netwerk Duurzame Mobiliteit, Trage Wegen, Voetgangersbeweging, Kom Op Tegen Kanker, Clean Air Lovers & Lobbyists, Ringland, Eneco, EVBox, Tesla en Zero Emission Solutions.

Meest gelezen