Heatmaps van jijkiest.be tonen het aan: Vlamingen willen vlotter en vooral veiliger verkeer

Op jijkiest.be zijn ondertussen ruim 7.000 voorstellen ingediend. Meer dan 3.000 van die voorstellen gaan over mobiliteit en verkeersveiligheid, wat het dus hét populairste thema op "Jij Kiest" maakt. Veel Vlamingen zijn bezorgd om het verkeer in hun buurt, vooral wat de veiligheid van de zwakke weggebruiker betreft. Een overzicht van drie grote werkpunten volgens indieners.

De heatmap bovenaan dit artikel toont het duidelijk: zowat in heel Vlaanderen zijn voorstellen gedaan rond mobiliteit en verkeersveiligheid. Er is bijna geen plekje te vinden in Vlaanderen dat niet oplicht. De regio's rond Antwerpen en Leuven kleuren oranje tot rood, wat betekent dat daar in verhouding meer voorstellen zijn gedaan rond mobiliteit en verkeersveiligheid dan in de rest van Vlaanderen.

Ook de andere middelgrote en grote steden kleuren geel. Dat toont aan dat het vooral de inwoners van de verstedelijkte regio's zijn die aangeven dat het qua mobiliteit en verkeersveiligheid nog een pak beter kan in hun stad.

Nu, dat zou uiteraard kunnen liggen aan het feit dat er in steden meer mensen wonen dan in kleine gemeenten. Bij het creëren van de heatmap werd echter rekening gehouden met de verhouding tussen het aantal voorstellen en het aantal inwoners, zodat de kaart geen vertekend beeld geeft.  Of het nu gaat om een grote stad of een kleine gemeente, de heatmap zal oranje tot rood oplichten als daar in verhouding méér voorstellen gedaan zijn rond een bepaald thema, zoals het geval is in Antwerpen en Leuven.

1. De zwakke weggebruiker

Uit heel wat voorstellen binnen het thema "mobiliteit en verkeersveiligheid" blijkt dat er veel vraag is naar betere en veiligere fiets- en voetpaden voor de zwakke weggebruiker. Op de heatmap is duidelijk te zien waar de vraag op “Jij Kiest”  naar veiligere infrastructuur het grootst is: de regio rond Leuven en Antwerpen kleurt geel tot oranje. Het zwaartepunt ligt in de gemeente Boutersem, waar 70% van de ingediende voorstellen te maken hebben met mobiliteit en verkeersveiligheid. Ook andere verstedelijkte gebieden, zoals rond Gent, Kortrijk, Roeselare, De Haan en Sint-Truiden kleuren geel.

Heatmap fiets- en voetpaden

Wat is volgens de indieners op "Jij Kiest" het probleem met de huidige fiets- en voetpaden in Vlaanderen?

  • De fiets- of voetpaden zijn er gewoonweg niet.
  • De fiets- of voetpaden zijn te smal.
  • De fiets- of voetpaden houden plots op midden de weg.
  • De fiets-of voetpaden zijn onvoldoende verlicht.
  • De fiets- of voetpaden zijn in slechte staat.
  • De fiets- of voetpaden zijn onvoldoende fysiek afgescheiden van de weg waar auto's rijden.

Fiets- of voetpaden in asfalt in plaats van (vaak losliggende) tegels, heggetjes tussen fiets- of voetpad en de weg, fiets- en voetpaden verbreden zodat rolstoelgebruikers er ook gebruik van kunnen maken... Het zijn slechts enkele van de vele suggesties die de indieners doen om het probleem op te lossen.

Opvallend is het feit dat zo goed als alle voorstellen rond een veiligere fietsinfrastructuur veel geliket worden op "Jij Kiest", met weinig tot geen dislikes. Een duidelijk signaal dus dat investeren in fietsveiligheid iets is waar zo goed als iedereen zich achter schaart.

2. Slimme verkeerslichten

Het populairste voorstel op jijkiest.be is afkomstig van Jasper uit Antwerpen. Hij wil slimme verkeerslichten, zodat zwakke weggebruikers zich veiliger in het verkeer kunnen begeven.

Jasper is niet de enige die om de slimme verkeerslichten vraagt, zoals blijkt uit onderstaande heatmap. Ook in de regio rond Mechelen en, in iets mindere mate, Leuven leeft de vraag naar slimme verkeerslichten.

Heatmap slimme verkeerslichten

Opvallend is dat deze heatmap minder kleurt dan de voorgaande. De vraag naar slimme verkeerslichten leeft op "Jij Kiest" in een select aantal regio's, doorgaans in verstedelijkt gebied.

Het probleem met de huidige verkeerslichten is volgens de indieners het feit dat fietsers en automobilisten op hetzelfde moment groen licht krijgen, waardoor automobilisten de fietsweg moeten kruisen op het moment dat de fietsers de weg oversteken. Dat is vooral voor de fietsers een gevaarlijke situatie.

Ook wat de synchronisatie van de verkeerslichten betreft, kan het volgens de indieners een stuk beter. Het gebeurt vaak dat de opeenvolgende verkeerslichten niet goed op elkaar zijn afgestemd, met veel ergernis, oplopende wachttijden en extra uitstoot bij het herhaaldelijk optrekken als gevolg.

Nu, hoe kunnen slimme verkeerslichten deze problemen oplossen? 

  • Slimme verkeerslichten kunnen ingebouwde sensoren hebben die het aankomend fietsverkeer detecteren. Zo kan een signaal worden gegeven aan automobilisten dat er fietsers in aantocht zijn. 
  • Slimme verkeerslichten kunnen aftellen tot groen, wat de doorstroom van het verkeer bevordert. Deze soort verkeerslichten worden ook wel eens "wachtverzachters" genoemd.
  • Slimme verkeerslichten (zoals bijvoorbeeld in Nederland) kunnen fietsers eerder groen geven dan het gemotoriseerd verkeer. Doordat de zwakke weggebruikers afzonderlijk en eerder groen krijgen, moeten ze de weg niet oversteken op hetzelfde moment als het gemotoriseerd verkeer.
  • Slimme verkeerslichten kunnen beschikken over camera's die de hoeveelheid wachtend verkeer scannen. Op basis daarvan wordt vervolgens bepaald wie langer groen krijgt. Hoe meer verkeersdeelnemers, hoe langer groen.

3. Gevaarlijke kruispunten

Ook kruispunten zijn op jijkiest.be een belangrijk onderdeel van het thema “mobiliteit en verkeersveiligheid”. Heel wat indieners zijn bezorgd om de veiligheid van fietsers en voetgangers die bepaalde kruispunten moeten oversteken. Vooral in de regio’s rond Mechelen, Leuven en Roeselare werden in verhouding meer voorstellen gedaan rond veilige kruispunten dan in de rest van Vlaanderen. 

Heatmap kruispunten

Begin 2018 heeft het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer een dynamische lijst online geplaatst, met een overzicht van de zwarte punten in Vlaanderen. Op dit moment zijn er 213 zwarte punten, waaronder een aantal zwarte kruispunten. Of een kruispunt beschouwd wordt als een zwart punt, hangt af van het aantal doden en zwaargewonden die er gevallen zijn.

In dat opzicht verschilt de dynamische lijst van bovenstaande heatmap. In de lijst worden enkel punten opgenomen waar slachtoffers gevallen zijn. In de heatmap wordt daarentegen enkel aangegeven welke plaatsen indieners als potentieel gevaarlijk beschouwen, ongeacht het aantal slachtoffers. 

Pascale Mertens trok voor het Journaal richting Bonheiden en Grimbergen, om het daar met de burgemeesters te hebben over de fietsinfrastructuur in hun gemeenten. De reportage vindt u hieronder terug. 

Videospeler inladen...

Meest gelezen