Gletsjer in Alaska, USA

VN-klimaatpanel buigt zich over verschil tussen 1,5 en 2 graden opwarming

Vandaag begint in Zuid-Korea een bijeenkomst van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Het panel  evalueert een week lang het onderzoek dat gedaan is naar de gevolgen van de opwarming van de aarde met 1,5 en 2 graden. De evaluatie moet uitmonden in een rapport dat moet dienen als leidraad voor regeringen. 

De bijeenkomt in Zuid-Korea is een uitloper van de klimaattop in Parijs van 3 jaar geleden. Op die top hebben meer dan 100 landen laten blijken dat ze de opwarming van de aarde liever zouden beperkt zien tot 1,5 graden, in plaats van 2.  In het Klimaatakkoord van Parijs staat dan ook - diplomatisch verwoord - dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot "ruim onder de 2 graden, liefst in de buurt van 1,5". 

Leidraad voor klimaatbeleid

Wereldwijd hebben duizenden wetenschappers de mogelijke gevolgen van de opwarming van de aarde met 1,5 en 2 graden onderzocht. Hun bevindingen worden in Zuid-Korea een week lang onder de loep gehouden, waarna het klimaatpanel samen met regeringsdelegaties een rapport opstelt dat moeten dienen als leidraad voor klimaatbeleid.     

"Het wordt een heel belangrijk rapport", bevestigt professor Philippe Huybrechts, klimaatdeskundige aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). "Wat het IPCC in Zuid-Korea doet, is kijken hoe we de afspraken die in Parijs gemaakt zijn kunnen halen, en wat we daarvoor moeten doen."   

Het IPCC kijkt hoe we de afspraken die in Parijs gemaakt zijn kunnen halen en wat we daarvoor moeten doen.

Prof. Philippe Huybrechts, glacioloog en klimatoloog VUB

"In het rapport zal bijvoorbeeld duidelijk gemaakt worden hoeveel broeikasgassen we nog mogen uitstoten als we de opwarming effectief willen beperken tot 1,5 graden, en hoeveel als we kiezen voor 2 graden. Ook zal het rapport een beeld schetsen van de gevolgen die we mogen verwachten als de opwarming 1,5 of 2 graden bereikt. Dat gaat dan bijvoorbeeld over veranderingen in neerslagpatronen en het stijgen van het zeeniveau. Het rapport zal ook vertellen wat er moet gebeuren als we ons aan die gevolgen willen aanpassen."    

Het rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties wordt volgende week maandag, 8 oktober, voorgesteld. 

Nu woensdag starten we op VRT NWS met een reeks waarin we nagaan hoe de klimaatopwarming (met 1,5 graden) ook onze contreien zal treffen.  

Meest gelezen