"Er is niets irritanter dan te discussiëren met iemand die zijn geschiedenis niet kent"

Kanye West, die zich sinds kort Ye laat noemen, kwam de afgelopen dagen weer danig onder vuur te liggen na een vrij bizarre tweet, waarin hij voor de afschaffing van het 13e amendement van de Amerikaanse grondwet, waardoor er een einde kwam aan de slavernij, pleitte. Het was vooral acteur Chris Evans, wereldberoemd als Captain America, die daarbij de nagel op de kop leek te slaan.

Op zijn sociale media liet West/Ye afgelopen weekend weten: "We zullen ons land niet langer uitbesteden aan andere landen. Hier in de VS zullen we fabrieken bouwen en jobs creëren. We zullen iedereen die uit de gevangenis ontslagen wordt een job aanbieden en het 13e amendement zullen we afschaffen."

Vooral die laatste zin wekte enige beroering op omdat het 13e amendement van de Amerikaanse grondwet juist de afschaffing van de slavernij in de VS voltooide. Het amendement trad in december 1865 in werking. Dat amendement wilde West/Ye dus afschaffen. Ook al probeerde hij zich nadien nog te verduidelijken, door te stellen dat er nooit een einde kwam aan de slavernij en dat hij eigenlijk het 13e amendement wilde "verbeteren".

Maar het kwaad was toen al geschied en de originele tweet van West/Ye werd danig op de korrel genomen. Vooral "Captain America"-acteur Chris Evans nam daarbij het voortouw met 2 tweets die weinig aan de verbeelding overlieten en West/Ye kordaat op zijn plaats zette. Zo liet hij weten: "Er is niets irritanter dan te discussiëren met iemand die zijn geschiedenis niet kent, die geen boeken leest en die zijn bijziendheid als een deugd beschouwt. Het niveau van onbeschaamd giswerk dat ik de laatste tijd tegengekomen ben, is niet alleen frustrerend, het is regressief, zonder weerga en ronduit beangstigend."

Later vulde hij die tweet nog aan met een al even duidelijke quote van auteur Isaac Asimov.

Evans kreeg alvast veel applaus voor zijn opmerkingen jegens West/Ye, zoals:

Meest gelezen