Francken komt met 10e actiepunt tegen transmigratie: wie opgepakt is overtuigen om asiel aan te vragen

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zal de regering wellicht vrijdag een nieuw voorstel doen over extra opvangcapaciteit voor transitmigranten. Dat heeft hij gezegd in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Het negenpuntenplan voor de aanpak van transmigratie is ook aangevuld met een tiende maatregel: transmigranten overtuigen om asiel aan te vragen.

Vorige maand stelden Francken en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) al een negenpuntenplan tegen transmigratie voor:

  • een nieuw nationaal administratief centrum in Steenokkerzeel,
  • meer politiecontroles,
  • meer politieacties in en rond het Maximiliaanpark,
  • de strijd tegen mensensmokkelaars opvoeren,
  • betere beveiliging van de snelwegparkings,
  • betere beveiliging van de haven van Zeebrugge,
  • nauwere samenwerking met het Verenigd Koninkrijk,
  • een ontradingscampagne bij mogelijke slachtoffers van mensenhandel,
  • extra capaciteit in de gesloten centra.

Voor die extra capaciteit dacht Francken eerst aan een gevangenisponton, maar op de ministerraad werd ook geopperd om naar oude legerkazernes te kijken. Vrijdag zouden Francken en Jambon met een nieuw concreet voorstel komen.

Opmerkelijk is dat Francken het negenpuntenplan aanvult met een tiende punt: opgepakte transmigranten overtuigen om hier asiel aan te vragen. In de wandelgangen was te horen dat hij daarbij denkt aan een "impliciete asielaanvraag". Sommigen transmigranten weigeren asiel aan te vragen, ook al geven ze tijdens hun verhoor duidelijk aan dat ze schrik hebben voor foltering of mishandeling in hun thuisland. Dergelijke dossiers zouden dan  als asielaanvraag behandeld worden en aan het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) worden doorgegeven.

Meest gelezen