Videospeler inladen...

Interesse voor nieuws daalt bij Vlaamse jongeren

Met het onderzoek Apestaartjaren dat Mediawijs, Mediaraven en imec-MICT-UGent elke twee jaar houden, onderzochten ze ook dit jaar het mediagebruik bij Vlaamse jongeren. Opvallend: jongeren volgen het nieuws minder frequent dan in 2016 en de helft van de jongeren komt in contact met nieuws via Facebook en WhatsApp. Geen enkel nieuwsonderwerp kan de jeugd echt nog boeien. 

Via een vragenlijst over nieuws ondervroeg Apestaartjaren een representatieve groep van 2681 jongeren tussen 12 en 18 jaar.  Daaruit blijkt dat jongeren over het algemeen minder frequent het nieuws volgen dan bij de vorige bevraging in 2016. 

Net zoals twee jaar geleden volgen de jongeren het nieuws vooral via sociale media (78,3 procent), televisie (74,2 procent) en radio (60,9 procent). Hiermee blijft de top 3 van nieuwskanalen bij jongeren ongewijzigd tegenover 2016, maar de percentages dalen wel. Alleen gepersonaliseerde nieuwsapps zoals Flipboard of Feedy kennen een stijging tot 8 procent, al blijft dit een erg laag cijfer ten opzichte van  alle bevraagde jongeren.

Ruim de helft van de jongeren (57,1 procent) blijft zelfs dagelijks op de hoogte van de recente nieuwsfeiten via de sociale media.

Nieuws via Messenger en WhatsApp

Wat nog opvalt is dat de helft van de jongeren in contact komt met nieuws door berichten via Facebook Messenger of WhatsApp, hetzij via persoonlijke conversaties, hetzij via groepsconversaties. Ook geeft iets meer dan de helft van de jongeren aan dat ze met anderen praten over nieuws.

Sociale media zijn voor jongeren dus een waardevolle nieuwsbron en worden ervaren als een verrijking van het nieuwsdieet. In tegenstelling tot bijvoorbeeld enkele Nederlandse studies geven Vlaamse leerlingen ook aan dat nieuws wél thuishoort op sociale media. Bovendien stellen ze zich niet echt vragen bij de kwaliteit van nieuws op sociale media.

Boeit nie!

Geen enkel nieuwsonderwerp kan de jongeren echt nog boeien. De jongeren werd gevraagd hun interesse in een onderwerp een score van 0 (geen interesse) tot 10 (zeer geïnteresseerd) aan te geven. Het best scoorde het culturele nieuws (5,4 procent). Reviews over muziek, film, theater of culturele evenementen interesseren jongeren het meest.

Thema’s als sport (5,39), criminaliteit en veiligheid (5,38) en beroemdheden (5,16) behoren ook tot de populairste interessevelden. In maatschappelijke kwesties (3,7) en politiek nieuws (2,3) zijn jongeren het minst geïnteresseerd. Hoewel ze niet echt interesse in nieuws tonen, geven ze toch aan dat ze nieuws vooral volgen omdat het goed is voor hen of omdat ze het graag doen.

69% van de jongeren die over nieuws praten doen dit zowel met vrienden als ouders. Dat is een mooi aantal. Met leerkrachten praten jongeren daarentegen veel minder over nieuws, slechts een kwart van hen zegt dat te doen. Maar jongeren zijn zich niet altijd bewust van het feit dat er nieuws aan bod komt in de klas.

Nieuwsvaardigheid

Ondanks het feit dat ze niet heel veel met nieuws in aanraking komen, schatten ze hun nieuwsvaardigheid hoog in. De meerderheid van de jongeren vindt van zichzelf dat ze voldoende vaardigheden hebben om het nieuws te begrijpen, de kwaliteit ervan in te schatten en goed beseffen hoe het nieuws gemaakt wordt.

We kunnen onder de jongeren drie categorieën van nieuwsgebruikers onderscheiden : toevallige nieuwspassant, sceptische nieuwsontwijker en nieuwswijze omnivoor. Aan de hand van een zelftest op www.nieuwsindeklas.be. kunnen jongeren ontdekken tot welk profiel ze behoren.

Meest gelezen