Zach Dischner/Wikimedia Commons/CC BY-SA 2.0

Meer of juist minder ruimte voor uw huisdier? Vlamingen op "Jij Kiest" zijn verdeeld

Vandaag is het Werelddierendag, een dag waarop we onze (huis)dieren eens extra in de watten leggen. Heel wat Vlamingen zijn begaan met het wel en wee van hun huisdier. Dat blijkt uit de vele voorstellen op jijkiest.be waarin gevraagd wordt om meer ruimte voor dieren te creëren in de stad of gemeente. Maar niet iedereen vindt dat een goed idee. Een overzicht van de 5 meest opvallende voorstellen.

1. Meer ruimte voor de hond

Er wordt wel eens gezegd dat een hond de beste vriend is van de mens, en dat lijkt ook zo te zijn op “Jij Kiest”. Over geen enkel ander (huis)dier worden zoveel voorstellen ingediend als over onze trouwe viervoeter. De meeste indieners stellen voor om in de stad of gemeente meer ruimte vrij te maken voor honden (en hondenbaasjes). Een greep uit het aanbod:

  • Meer hondenlosloopzones en hondenspeelweides. Dit wordt verreweg het vaakst gevraagd op "Jij Kiest". Geef honden (en hondeneigenaars) een plekje waar de dieren zonder leiband naar hartenlust kunnen rondlopen, zonder anderen daarbij te storen.
  • Hondenzwemvijvers aanleggen, zodat ook honden op warme zomerdagen afkoeling kunnen zoeken in het water.
  • Meer hondentoiletten en hondenpoepbuizen voorzien, zodat eigenaars niet gedwongen zijn om het zakje met uitwerpselen de hele wandeling met zich mee te dragen. 
AFP or licensors

2. Geluidsarm vuurwerk

Wanneer het over vuurwerk gaat, zijn de indieners op “Jij Kiest” haast unaniem: het klassieke vuurwerk, met veel luide knallen en ontploffingen, moet vervangen worden door geluidsarm vuurwerk. Het gehoor van dieren is immers een stuk gevoeliger dan dat van mensen, waardoor dieren het vuurwerk heviger ervaren. De luide knallen en ontploffingen jagen de (huis)dieren veel schrik aan en zorgt voor onnodige stress, met alle gevolgen van dien. De geluidsarme variant, al dan niet onder begeleiding van muziek, is daarentegen een stuk diervriendelijker. 

De diervriendelijke variant is niet geluidsloos, maar geluidsarm. Dat betekent dat er nog steeds lawaai bij komt kijken, maar dan gewoon een pak minder dan bij het klassieke vuurwerk. Volgens Gaia is geluidsarm vuurwerk tot 60% stiller. Geluidsarm vuurwerk kost daarnaast ook ongeveer even veel als het klassieke vuurwerk.

3. Dierenpolitie

Een aparte cel binnen de politie oprichten om de strijd aan te gaan met dierenmishandeling- en verwaarlozing. Els uit Zwijndrecht is slechts een van de vele indieners die zoiets voorstelt. Zelfs al zijn het maar een of twee agenten die zich ermee bezighouden, het zou volgens Els al een hele verbetering zijn.

De voornaamste taak van deze dierenpolitie zou eruit bestaan om dierenverwaarlozing een halt toe te roepen. Deze dierenagenten zouden daarvoor moeten samenwerken met de verschillende asielen, dierenopvangen en dierenorganisaties. Daarnaast zou de dierenpolitie ook kunnen fungeren als aanspreek- of meldpunt inzake dierenmishandeling- en verwaarlozing. 

Archiefbeeld dierenasiel

4. Dierenbegraafplaats

Een aantal indieners vragen om ruimte te voorzien voor een dierenbegraafplaats, waar baasjes hun huisdier een laatste, vredevolle rustplaats kunnen geven. Tineke wil bijvoorbeeld een strooiweide voor dieren, “met plaats voor een foto of gedenkplaatje”. Want als nu een geliefd huisdier overlijdt, dan hebben de eigenaars niet veel opties. Dieren in de tuin begraven is immers in heel wat gemeenten nog steeds verboden. 

Sommige steden en gemeenten in België hebben al stappen ondernomen om een dierenbegraafplaats mogelijk te maken. Zo is er bijvoorbeeld in Oostende sinds mei 2018 een strooiweide voor huisdieren. Ook in onder andere het Brusselse Elsene, Zwijndrecht en Ninove kan je een dierenbegraafplaats vinden.

5. Dierenbelasting

Niet iedereen vindt dat (huis)dieren meer ruimte en mogelijkheden zouden moeten krijgen in de stad of de gemeente, omdat dieren ook overlast met zich meebrengen. Uitwerpselen van honden of paarden op straat die niet worden opgeruimd, aanhoudend geblaf of kattengejank ’s nachts, hanengekraai ’s ochtends vroeg…

Omwille van die redenen pleiten sommige indieners voor het invoeren van een dierenbelasting of verblijfstaks. Inwoners met een huisdier zouden een extra bijdrage moeten betalen voor de overlast die hun huisdier bezorgt in de omgeving. Dat geld zou vervolgens kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld de honden- of paardenpoep in de straat te laten opruimen.

Ook vinden sommigen dat de regels niet strikt genoeg worden nageleefd. Honden die loslopen in zones waar het eigenlijk niet mag, baasjes die hun huisdier een plasje laten doen tegen de gevels van woningen, paardenmest die op straat blijft liggen… Daarom vragen enkele indieners om meer in te zetten op het sensibiliseren van diereneigenaars en het uitdelen van GAS-boetes aan zij die de regels niet volgen.

Meest gelezen