Anneleen Van Bossuyt (N-VA) wil projecten thuistaal op school in Gent schrappen

Als N-VA na 14 oktober kan meebesturen in Gent, dan wil lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt het liefst de projecten schrappen waar de thuistaal ook op school gesproken kan worden.

Nederlands leren is heel belangrijk voor kinderen die thuis een andere taal spreken. Daar zijn de Gentse lijsttrekkers Anneleen Van Bossuyt en Mieke Van Hecke (CD&V) het over eens. Maar de projecten die momenteel lopen waarbij die kinderen ook op school hun thuistaal mogen gebruiken wil Van Bossuyt liever schrappen.

"De kinderen die thuis een andere taal spreken zullen thuis geen Nederlands leren, maar alleen op school", zegt Van Bossuyt. "Vandaar is het voor ons onbegrijpelijk dat de stad Gent experimenteert met thuistaal  op school. Dat kan voor ons niet. Je mag die kinderen absoluut niet de kans ontnemen om Nederlands te leren. Dat is de enige garantie voor hen om ook later een job te hebben en hier hun toekomst uit te bouwen.

Thuistaal op school levert helemaal geen leerwinst op

Anneleen Van Bossuyt

Volgens Van Bossuyt leveren die projecten ook geen leerwinst op. Dat leert ze uit een studie waaruit blijkt dat het welbevinden van de kinderen omhoog gaat. Maar het spreken van de thuistaal op school heeft absoluut geen invloed op de leerresultaten van die kinderen of een beter leren van de Nederlandse taal. En het bevorderen van de leerresultaten is toch de belangrijkste taak van de school.

Van Hecke zegt dat er een verkeerd beeld van de projecten thuistaal op school bestaat. "Het gaat er niet om een andere onderwijstaal dan het Nederlands op school te gebruiken. Het gaat erom al naargelang de nood van de leerlingen om zich betrokken te voelen bij een opdracht of zich betrokken te voelen op de speelplaats bij het gemeenschappelijk leven daar, dat men daar de tussenstap kan gebruiken om kinderen te begeleiden door een leerling van dezelfde taalgroep.

Kinderen moeten ook in hun vrije tijd met Nederlands geconfronteerd worden

Mieke Van Hecke

"Als het over het leren van Nederlands gaat, zegt men altijd dat dat een taak voor de school is", zegt Van Hecke. "Uiteraard is dat belangrijk, maar ik denk dat we ook moeten inzetten dat die kinderen in hun vrije tijd geconfronteerd worden met Nederlands. Ik denk aan brede scholen waar je tijdens de vrije tijd een vrijetijdsaanbod hebt waar zij ook Nederlands spreken. Als je Nederlands alleen beperkt tot de schoolomgeving, dan zal het nooit genoeg zijn."

Wat met het circulatieplan?

Tijdens het debat met de kopstukken van de vijf grote partijen werd ook gevraagd naar de toekomst van het circulatieplan. Anneleen Van Bossuyt wil het plan grondig aanpassen, maar blijft inzetten op een autoluwe stad. Ze wil de mensen verleiden om minder de auto te nemen tijdens de spitsuren door meer alternatieven aan te bieden en gebruik te maken van moderne technologie, zoals een app die je vertelt hoe je best van punt A naar punt B komt.

Mieke Van Hecke staat achter het uitgangspunt van het circulatieplan,  een autoluwe stad, maar ze wil twee knips aanpassen. Ze vraagt wel aandacht voor een aantal mensen die van de stad dreigen afgesneden te worden: ouderen die bijvoorbeeld moeilijk op de fiets geraken, of mensen met een handicap.

Johan Deckmyn (Vlaams Belang) zegt dat het circulatieplan een anti-autoplan is dat ingevoerd is zonder dat de belangrijkste randvoorwaarde is voldaan. De stad had eerst moeten zorgen voor meer, beter en flexibeler openbaar vervoer moeten zorgen.

De voorzitters van de meerderheidspartijen zijn natuurlijk positief over het  circulatieplan. Rudy Coddens (kartel SP.A/Groen) zegt dat het plan werkt. Er zijn 25 procent meer fietsers, het gebruik van het openbaar vervoer is met 10 procent gestegen, het aantal verkeersongevallen is met 30 procent gedaald en de lucht is 20 procent gezonder geworden.

Ook Mathias De Clercq (Open VLD) zegt dat het uitgangspunt van het circulatieplan goed zit en dat sinds de invoering er een aantal aanpassingen zijn gebeurd. Hij laat wel uitschijnen dat hij denkt aan de aanpassing van twee knips, "besturen is bijsturen", zo verwoordt hij het.

Hier kunt u het debat over het onderwijs beluisteren tussen Anneleen Van Bossuyt en Mieke Van Hecke  in "De wereld vandaag" op Radio 1:

VIDEO: Herbekijk het volledige debat

Videospeler inladen...

Meest gelezen