ROBIN UTRECHT

Europees Parlement wil CO2-uitstoot van auto's met 40 procent verlagen

Een grote meerderheid in het Europees parlement heeft een wetsvoorstel met strengere uitstootnormen voor auto’s goedgekeurd. Tegen 2025 moet de CO2-uitstoot van auto’s 20% lager liggen dan in 2021 , in 2030 moet de uitstoot 40% lager liggen.  Over dit voorstel moet nog een akkoord bereikt worden met de lidstaten.   

Het voorstel moet helpen om de Europese doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Transport is de enige sector waarvan de uitstoot van broeikasgassen sinds 1990 niet gedaald is. De huidige wetgeving verplicht autofabrikanten om de uitstoot tegen 2021 te doen dalen tot 95 gram CO2 per kilometer.  De Europese Commissie had een voorstel op tafel gelegd om de uitstoot daarna nog verder te doen dalen: met 15 procent tegen 2025, en met 30 procent tegen 2030.  Een grote meerderheid in het Europees Parlement heeft vanmiddag gestemd voor strengere normen: een daling van 20 procent tegen 2025, en 40 procent tegen 2030. 

 Tegen 2030 moet bovendien 35 procent van de nieuw verkochte wagens elektrisch zijn en geen CO2 uitstoten, of minder dan 50 gram CO2 per kilometer uitstoten.

De goedkeuring in het parlement wil niet zeggen dat de verstrenging automatisch wordt ingevoerd. Ook de ministers van Leefmilieu van de 28 lidstaten moeten er zich nog over uitspreken. Zij komen volgende week samen op 9 oktober. De lidstaten zijn verdeeld over de ambitie van het voorstel. Ons land staat naar verluidt achter stengere normen dan in het Commissievoorstel. Landen met een grote auto-industrie, zoals Duitsland, juichen de strengere maatregelen niet toe en zouden liever het voorstel van de Europese Commissie toepassen. Zij zijn bang dat de autofabrikanten niet klaar zijn voor een snelle omschakeling naar voertuigen die weinig of geen CO2-uitstoten, en waarschuwen voor banenverlies.

Volgens Kris Vanherle, onderzoeker bij Transport & Mobility uit Leuven, zou een  verstrenging van de normen een goede zaak zijn. “De autosector wordt hierdoor gedwongen om zuinigere wagens te produceren en dus te investeren in nieuwe technologieën.” Investeren in nieuwe technologieën kost veel geld, hierdoor zal de kostprijs van de auto’s stijgen. Maar volgens Vanherle wordt dit gecompenseerd doordat men zal besparen op brandstof. De meerprijs van zuinige wagens (in aankoop) 1000-2000€ zijn, maar de brandstofbesparingen over de ganse levensduur zouden ongeveer 500-1000€ meer bedragen. Dat blijkt uit de impactstudie van de Europese Commissie. Bovendien schat men dat een elektrische wagen tegen 2025 ongeveer dezelfde kostprijs zal hebben als een gewone wagen.

Ook Mark Demesmaeker (N-VA) is tevreden met de uitslag. “De strengere maatregelen zijn absoluut noodzakelijk om de internationale doelstellingen te behalen. Bovendien hebben onze burgers recht op schone lucht. De enige manier om dit te bereiken is door strengere normen op te leggen aan de industrie waardoor ze verplicht worden te investeren in nieuwe technologieën." 389 parlementsleden keurden het voorstel goed, er waren  41 onthoudingen en 239 tegenstemmen. Van de Vlaamse partijen stemde alleen Gerolf Annemans (Vlaams Belang) tegen de strengere normen.

Joost Kaesmans van automobielfederatie Febiac vindt het voorstel van het Europees Parlement veel te streng. “Elke gram CO2 die we moeten besparen heeft een enorme kostprijs en dat zal de consument ook voelen.” Hij haalt ook het probleem van de mobiliteit aan: “We kunnen auto’s wel zuiniger maken, maar wanneer het verkeer tegenwerkt en je vaak stil staat verbruik je nog altijd meer. Ook daar moet dus gezocht worden naar een efficiënte oplossing om de uitstoot te doen dalen."

Meest gelezen