Somers: "Ik betreur dat de N-VA afstand neemt van positief Mechels verhaal"

Vanmorgen stond de mobiele studio van Radio 1 in Mechelen; waar Bart Somers (Open VLD) al 18 jaar burgemeester is. Hij ging in debat met Freya Perdaens (N-VA) die deel uitmaakt van zijn grote coalitie. Die bestaat uit de stadslijst met Open VLD, groen en onafhankelijken, CD&V en N-VA. De huidige coalitiepartners zijn het na zes jaar nog altijd voornamelijk eens maar Somers roept N-VA op om niet af te dwalen van het positieve pad. “Ik stel vast dat de N-VA afstand neemt van het positieve verhaal dat Mechelen zo uniek maakt. Mensen samen brengen, dat is de kracht van Mechelen.”

Dat er veel eensgezindheid is tussen de coalitiepartners, zal niet meteen verbazen. Ook in het debat op Radio 1 waren Somers en Perdaens het over veel dingen eens. Ja, Mechelen moest investeren en heeft de juiste keuzes maakt. Maar na die zware financiële inspanningen is het de komende zes jaar tijd voor soberheid.

De schuld per Mechelaar loopt op tot 3.147 euro en dat is drie keer meer dan die van de gemiddelde Vlaming. “Een heel bewust keuze”, gaat burgemeester Bart Somers (Open VLD) van start. “We konden niet anders, het regende onder meer binnen in de bibliotheek om maar een voorbeeld te geven. We hebben nieuwe dienstencentra gebouwd, 200 miljoen geïnvesteerd in onze sociale woonwijken. En dat resultaat zien we.”

Hij pareert de kritiek van de Antwerpse gouverneur Berx die zegt dat Somers een te positieve voorstelling van het financieel bestuur schetst van Mechelen. “Ik denk dat we bewust keuze gemaakt hebben. We hebben erg bespaard op lopende uitgaven om onze schuld te kunnen afbetalen. De situatie is gezond, maar de komende jaren gaan we minder moeten investeren en gaat de schuldenlast dalen.” De komende zes jaar wil hij 80 miljoen afbetalen, waardoor de schuld moet dalen tot onder de 200 miljoen euro."

Voor Freya Perdaens is het afbetalen van de schulden prioriteit nummer 1, de komende zes jaar. “De investeringen waren nodig maar moeten terug krimpen om de schuld af te bouwen. We willen alles herbekijken en aan slim schuldbeheer doen en een sober beleid voeren.”

Als er gebouwen verkocht worden uit het Mechelse patrimonium, moet de opbrengst naar het afbetalen van de schulden gaan, vindt N-VA. Zo kan onder meer bekeken worden of de stad de concessie van de Nekkerhal uit handen kan geven.  Akkoord, zegt Somers. "Als er zaken zijn die de stad beter doen anderen laat doen, moeten we dat met een open geest bekijken. Als morgen iemand daar een mooie prijs voor wil betalen, heb je geld voor andere zaken die belangrijk zijn voor de stad.”

Er komen geen nieuwe belastingen in Mechelen, zeggen zowel Somers als Perdaens. “Ze zijn verlaagd. Mechelaars zouden het vooral voelen mochten ze opnieuw omhoog gaan”, zegt Perdaens. “Daar kan geen sprake van zijn.”

N-VA wil financieel draagkrachtige mensen naar Mechelen halen. “Ondernemers bijvoorbeeld zorgen ervoor dat meer mensen naar de stad komen voor toerisme of handel. Iedereen is welkom, dit is geen of-of-verhaal. Maar het inwonersaantal van Mechelen zal stijgen. Er moet ook voldoende ruimte zijn voor mensen die het minder breed hebben.”

Zoveel eensgezindheid doet de vraag rijzen wat het verschil is tussen een stem voor de stadslijst of voor N-VA. “Wij houden onze lijn vast”, zegt Perdaens. “Er is veel te doen geweest over het hoofddoek dragen. Wij houden vast aan de neutraliteit van de overheid en dat betekent geen hoofddoek aan het loket.”

Somers betreurt de houding van N-VA. “Er is een grote consensus over hoe we de stad willen besturen. Mensen samenbrengen is de kracht van Mechelen. Opgejaagd door slechte peilingen neemt N-VA afstand van dat positieve Mechelse model. Wij zijn met de stadslijst de belichaming van positieve Mechelaars terwijl andere partijen wat negatiever worden. Ik begrijp niet dat je het beleid dat wij samen gevoerd hebben niet schouder aan schouder verdedigt.”

Ze zijn het niet altijd eens dus, maar willen ze samen verder? Heel weinig coalities zijn uitgesloten”, zegt Perdaens. “Maar onderhandelingen zullen uitwijzen of we kunnen verder werken met de stadslijst.” Groen uit de coalitie spelen, zoals De Morgen schreef, is niet aan de orde in Mechelen volgens Perdaens.

Geen sprake van, zegt Somers. “Wij hebben een van de duurzaamste politieke huwelijken. Nergens in Vlaanderen is er meer vertrouwen in het lokale bestuur als in Mechelen.” Somers belooft niet dat hij zes jaar burgemeester blijft. “Wie de politiek kent, weet dat je dat niet kan beloven. Maar ik hoop het wel te doen.”

Meest gelezen