AFP

Leiden lokale verkiezingen tot leegloop van Waals Parlement?

Het Waalse Parlement kan eind dit jaar tot een derde van de parlementsleden verliezen als ieder parlementslid dat zich lokaal verkiesbaar stelt, ook verkozen wordt. Waalse parlementsleden mogen hun mandaat niet langer combineren met een lokaal engagement, en dat zou de meerderheidspartijen MR en CDH wel eens zuur kunnen opbreken.

Schepenen, burgemeesters en andere lokale mandatarissen mogen dat mandaat niet langer combineren met een zitje in het Waals Parlement. Dat komt door een zogenoemde "decumulregeling", waardoor parlementsleden de mandaten niet meer mogen cumuleren. Ze moeten bij de installatie van de volgende gemeenteraden in december dus kiezen tussen beide petjes. 

De strenge decumulregels zouden het Waals Parlement wel eens zuur kunnen opbreken. Een derde van de parlementsleden, 25 op 75, liet al blijken te overwegen het halfrond te verlaten als ze op 14 oktober lokaal verkozen worden, bevestigt griffier Frédéric Janssens. Het gaat onder meer om parlementsvoorzitter André Antoine (cdH).

Extra verkiezingen?

Die leegloop zou vooral de meerderheidspartijen MR en CDH pijn kunnen doen. Die heeft eigenlijk maar één zetel op overschot (38 op 75), en heeft niet voldoende opvolgers voor elk parlementslid dat het halfrond zou kunnen verlaten. 

Met een beetje pech moeten de Walen begin volgend jaar extra naar de stembus, voor gedeeltelijke verkiezingen van het Waals Parlement, terwijl dat in mei sowieso opnieuw verkozen wordt. Toch is het waarschijnlijker dat de partijen voldoende vervangers kunnen voorzien, en het dus bij één regionale verkiezing, op 26 mei blijft. 

"Het bureau van het parlement heeft zich voorbereid op een scenario dat nefast zou zijn voor het parlementaire werk", stelt voorzitter André Antoine, die ook toegeeft dat er in bepaalde kieskringen problemen zouden kunnen opduiken. Maar "onze inspanningen inzake efficiëntie mogen niet aangetast worden", benadrukt de CDH'er.

Financiële gevolgen

Naast politieke gevolgen zou het vertrek van een hele rist parlementsleden en de organisatie van nieuwe verkiezingen ook financiële gevolgen hebben, geeft Antoine toe. "Er zal onvermijdelijk een financiële impact zijn, een factuur die we zullen moeten onder ogen zien", zegt Antoine. Volgens Janssens gaat het om een maximale kost van 100.000 euro per parlementslid dat vertrekt, en dat terwijl de verkiezingen van enkele maanden later de kaarten toch opnieuw zullen schudden.

Meest gelezen