Brusselse arbeidshof schort zittingen op bij gebrek aan werkingsmiddelen

Het Brusselse arbeidshof heeft een deel van zijn zittingen opgeschort vanwege een gebrek een werkingsmiddelen. Dat meldt het hof in een persmededeling. Het gaat om 17 zittingen van de 8e en 10e kamer, die Franstalige dossiers behandelen van sociale zekerheid van werknemers en zelfstandigen.

De opschorting van de zittingen loopt tot 31 maart 2019 maar kan verlengd worden, tot juni 2019. Het arbeidshof probeert wel de dossiers van de meest kwetsbare rechtszoekenden met voorrang te behandelen en enkel de minder gevoelige dossiers uit te stellen.

"Deze beslissing werd pas genomen nadat het hof alle beschikbare middelen had uitgeput om deze noodmaatregel te vermijden", klinkt het. "Alle brieven aan de minister van Justitie over de ontoereikende middelen, het gebrek aan magistraten en de te hoge werklast bleven zonder antwoord, zelfs nadat de Hoge Raad van Justitie na een klacht van een burger had vastgesteld dat de verantwoordelijkheid voor de vertraging van de dossierbehandeling niet bij het arbeidshof lag, maar wel het gevolg was van de ontoereikende middelen."

De beslissing komt niet uit de lucht vallen maar is het gevolg van de politiek die gevoerd wordt ten aanzien van de rechterlijke macht, aldus het hof. Zo worden magistraten die het korps verlaten, door pensioen of voor een andere functie, niet of slechts na lange tijd vervangen.

"Hierdoor vermindert het Franstalige kader van 6 naar 4 magistraten", gaat het hof verder. "Het hoeft niet gezegd dat dit voor de overblijvenden tot een onoverkomelijke werklast leidt. De onderlinge solidariteit en hulp van Nederlandstalige maar tweetalige raadsheren van het hof kan hieraan niet volledig verhelpen. Andere noodmaatregelen evenmin."

Geens bereidt vacatureronde voor

Het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) meldt dat het kader van het arbeidshof van Brussel weer zal worden aangevuld. "De minister bereidt een nieuwe vacatureronde voor", aldus de woordvoerster van de minister.

"Het kader van het arbeidshof van Brussel was tot 31 augustus 2018 voor 100 procent ingevuld. Op 1 september 2018 is één raadsheer met pension vertrokken en sindsdien telde het hof 10 raadsheren op 11. De minister bereidt momenteel een nieuwe vacatureronde voor met 59 plaatsen voor rechters en raadsheren. In dat vacatureplan, dat de minister nog deze maand wil publiceren, is één vacature voorzien voor het hof."

"De voorzitter van de rechtbank heeft op 13 september een antwoord ontvangen waarin bevestigd werd dat een publicatie op til stond van 59 vacatures voor de hoven en rechtbanken", aldus nog Justitie.

Justitie wijst er ten slotte nog op dat het aantal nieuwe zaken in 2017 zes procent lager lag dan in 2016 en acht procent lager dan in 2015. "Er worden maximale inspanningen gedaan om de invulling van vacatures op peil te houden."

Meest gelezen