Gesloten jeugdinstellingen passen hun isolatiekamers aan

Het agentschap Jongerenwelzijn van de Vlaamse Gemeenschap gaat de komende maanden in gesloten jeugdinstellingen isolatiekamers aanpassen en voor voldoende alternatieven zorgen om crisissituaties op te vangen. Nu lijken die isolatieruimtes nog teveel op gevangeniscellen, alleen gericht op vrijheidsbeperking, veel te weinig op herstel.

 Een maand geleden zowat lekte een vernietigend rapport uit over de leefomstandigheden in gesloten jeugdinstellingen. Het Kinderrechtencommissariaat had die Gemeenschapscentra laten inspecteren en stelde onder andere vast dat een minderjarige tot 14 dagen in een isoleercel moest doorbrengen.

Het agentschap Jongerenwelzijn van de Vlaamse Gemeenschap heeft intussen een actieplan gemaakt om die leefomstandigheden grondig te verbeteren. Zo is het de bedoeling dat isolatiekamers anders ingericht  en vooral veel minder gebruikt worden. "We moeten creatiever gebruik maken van alle beschikbare ruimte", zegt Peter Jan Bogaert van Jongerenwelzijn. "Er zullen nog altijd jongeren zijn, bij wie de stoppen even doorslaan en die tijdelijk moeten afgezonderd worden voor hun eigen en andermans veiligheid. Maar dat kan ook in andere binnen- of buitenruimtes en eventueel prikkelarme afzonderingskamers."

"Het is de rechter die beslist dat jongeren tijdelijk moeten opgesloten worden", legt Bogaert uit. "Het blijven dus gesloten instellingen. Maar die moeten ook gericht zijn op herstel." Hoe gesloten? Dat wordt nog onderwerp van discussie in het Vlaams Parlement binnenkort. Want de Zorginspectie pleit bijvoorbeeld voor kamers die niet meer op slot gaan. "Daar zijn we voorlopig nog niet aan toe, volgens de huidige regels van de strafbepaling", zegt Bogaert.

Maar in alle geval zijn er ook grote infrastructuurwerken bezig of gepland. Zo wordt er in Everberg een nieuwe campus gebouwd, waarvan het leefgroepgebouw volgend jaar klaar moet zijn. Ook in de Gemeenschapscentra van Beernem en Mol zijn de volgende jaren verbouwings- en verbeteringswerken gepland, waarbij er gestreefd wordt naar een minder beperkend regime.

Meest gelezen