Kamer haalt abortus uit de strafwet

De Kamer heeft het wetsvoorstel van de meerderheidspartijen goedgekeurd dat abortus uit de strafwet haalt. Dat gebeurde meerderheid en cdH tegen oppositie, met hier en daar enkele onthoudingen. Daardoor zal vrijwillige zwangerschapsonderbreking niet langer als misdrijf worden beschouwd, behalve als die buiten het wettelijke kader wordt uitgevoerd.

In ons land is vrijwillige zwangerschapsonderbreking sinds 1990 toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Abortus staat tot nader order wel nog in het strafwetboek. Verschillende partijen pleiten er al langer voor om abortus volledig uit de strafwet te halen, omdat het stigmatiserend zou werken.

Socialisten, groenen en DéFI dienden voorstellen in. Ook meerderheidspartij Open VLD deed dat. Binnen de Franstalige liberalen van de MR waren ook voorstanders, maar coalitiepartner CD&V was tegen en ook N-VA toonde zich terughoudend.

Compromisvoorstel

Uiteindelijk werkten de meerderheidspartijen een eigen compromisvoorstel uit, dat ook de goedkeuring krijgt van oppositiepartij cdH. Het voorstel haalt de artikelen over abortus uit het strafwetboek en zet die om in een specifieke wet. De gedachte daarbij is dat abortus niet langer valt onder "misdrijven tegen de gezinsorde en de openbare zedelijkheid", maar onder de bescherming van de persoon. Abortus mag niet langer worden beschouwd als een "misdrijf behoudens uitzondering".

In de praktijk zal de wetswijziging niet zoveel veranderen. Abortus blijft mogelijk voor het einde van de twaalfde week na de bevruchting. De vrouw moet grondig worden ingelicht over de ingreep en de alternatieven en de arts moet zich vergewissen van de vaste wil van de vrouw om haar zwangerschap te laten afbreken. De reflectieperiode van zes dagen blijft behouden, behalve als er dringende medische redenen zijn.

Na de termijn van twaalf weken kan de zwangerschap enkel onder voorwaarden onderbroken worden: indien de zwangerschap een ernstig gevaar inhoudt voor de gezondheid van de vrouw of als vaststaat dat het kind zal lijden aan een uiterst zware, ongeneeslijke kwaal.

De arts en het medische personeel kunnen niet gedwongen worden om een abortus uit te voeren, maar als de arts weigert, is hij verplicht de vrouw door te verwijzen en het medische dossier door te sturen.

De strafbepalingen bij het niet naleven van de voorwaarden voor abortus, blijven behouden. Het wetsvoorstel voorziet ook in een bestraffing van de persoon die fysiek probeert een vrouw de toegang te verhinderen tot de instelling die de abortus zal uitvoeren.

Stemming

Tijdens het debat in de plenaire Kamer kwamen opnieuw de tegenstellingen naar voren die ook tijdens de bespreking in de bevoegde commissie de kop opstaken. Vooral de PS nam daarbij de rol van MR in het vizier.

Bij de stemming onthielden Kattrin Jadin en Gautier Calomne van de MR zich. Voor beide parlementsleden had de tekst nog verder mogen gaan wat betreft de termijnen. Ook bij Ecolo-Groen vielen drie onthoudingen te noteren.

Meest gelezen